Odkritje spominskih plošč in pohod veteranov v Grižah

Odbor VDS Žalec je v nedeljo 19. septembra organiziral pohod članov po poti spominskih plošč na območju krajevne skupnosti Griže. Med pohodom so svečano odkrili tri spominske plošče na domačijah, kjer je PM Žalec med osamosvojitveno vojno skrivala orožje.

Kljub slabemu vremenu se je pohoda udeležilo 26 članov. Pridružil se je tudi župan občine Žalec in poslanec državnega zbora g. Lojze Posedel ter predsednik ZB za vrednote NOB Žalec g. Marjan Turičnik. Zbrani so se najprej podali do domačije Železnik Milana v Pongracu, ki jih je pričakal skupaj s svojo družino pred stanovanjsko hišo. Ko so člani društva z zastavo RS, praporom društva in ob spremljavi harmonike stopili na njegovo dvorišče, jih je Milan prisrčno pozdravil in vsakega posebej objel. Še posebej je bil vesel članice, nekdanje sošolke in sodelavke Zdenke. Priteklo je tudi nekaj solz ganjenosti, ki so ga spremljale še na koncu, ko se jim je zahvalil za obisk.
Pohodniki so pot nadaljevali do domačije VODEB Marjana v Pongracu. Tudi na tej domačiji je bilo ob slovesu nekaj solz ganjenosti, saj je obisk obudil spomin na žal že pokojnega očeta Rada, ki je takrat sprejel orožje v čuvanje.
Po štirih urah so pohodniki z zastavo, praporom in harmoniko prispeli na zadnjo postajo spominskega pohoda, na domačijo Staneta Zupanca v Migojnicah.
Na vseh treh domačijah so slovesno odkrili spominske plošče čuvarjem orožja, ki so jim bile podeljene na slovesnosti 23. aprila v Žalcu. Slavnostni govornik je bil član društva - Odbora Žalec in takratni komandir PM Žalec g. Stane Veniger, ki je v svojem govoru spomnil na tiste čase. Poudaril je, da je bilo skrivanje orožja zelo pogumno domoljubno dejanje, ki je pripomoglo k temu, da je danes Slovenija samostojna država. Na koncu je  dodal, da niti pomisliti ne sme na to, v kakšni nevarnosti bi se lahko znašle te družine, če se ne bi vse tako končalo, kot se je.
V imenu občine Žalec je spregovoril župan g. Lojze Posedel in povedal, da ima občina kaj pokazati na področju turizma, gospodarstva in drugih dejavnosti, poleg tega pa ima še nekaj pomembnega - čudovite ljudi, kot so čuvarji orožja, ki so se izkazali takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. V imenu občine in v svojem imenu je vsem čestital za pogum, ki so ga takrat pokazali.
Predsednik ZB za vrednote NOB  g. Marjan Turičnik je  izpostavil pomen podeljevanja priznanj in znakov za tako pomembna dejanja. Čeprav so bili ti znaki podeljeni in odkriti šele po dvajsetih letih, se mu zdi bolj pomembno to, da so bili sploh podeljeni in da so se s tem prejemnikom častno zahvalili za njihov prispevek. Dejal je, da so v njihovem združenju šele letos, po skoraj šestdesetih letih odkrili spominski plošči na Ponikvi pri Žalcu, v spomin štirim dekletom, ki so med drugo svetovno vojno skrivala ranjenega ruskega vojaka. Torej tudi če se podeli pozno, je to bolje kot nikoli, vrednost in pomen, pa zaradi tega nista nič manjša.
Na vseh domačijah je ga. Olga Markovič izvedla krajši kulturni program z recitalom. Udeleženci so bili na vseh treh domačijah deležni gostoljubja, zato se domačinom še posebej zahvaljujejo. Tako, kot na prvi domačiji so se čustva in ganjenost domačih pokazala tudi na drugih dveh. Iz tega lahko zaključimo, da ljudem takšno obujanje spominov in priznanje za njihov osamosvojitveni prispevek veliko pomeni.
Pohod so udeleženci zaključili v gostišču doma upokojencev v Grižah, kjer so podelili še  spominsko ploščo družini MIKLAVC Ludvika. Podelili so tudi priznanja društva tistim, ki se niso mogli udeležiti podelitve priznanj na veteranskem dnevu in sicer - OZVVS Žalec, Stanetu Venigerju, Stanetu Zupancu in Radu Gašpariču.
Vsi udeleženci so bili enotni, ta je takšno druženje pomembno in da bo pohod prav zaradi tega postal stalnica v koledarju prireditev Odbora Žalec in društva.