Odziv na članek dr. Vinka Gorenaka na Nova24TV.si z dne 8.4.2019

javno pismo

Dr. Vinku Gorenaku gre zahvala za vse njegove postopke, ki so se zaključili s sprejetjem sprememb in dopolnil Zakona o organizaciji in delu Policije 14. decembra 2017, ki so »dokončno« rešile sago s stanovanjskim problemom Branka Šalamuna – Šalčija, nekdanjega pripadnika Specialne enote in vojnega veterana. Na to nas je ponovno spomnil v članku na Nova24TV.si z dne 8.4.2019

Prepričanje, da bodo poslanci prepoznali desetletja žrtvovanja in prispevke miličnikov, kasneje policistov, za zagotavljanje varnosti v Republiki Sloveniji, zlasti v času procesov njenega osamosvajanja, vključno z oboroženimi spopadi, so se izjalovila. Žal so spremembe zakona rešile le stanovanjski problem g. Šalamuna in morda še koga (invalidnost…).

Tudi mnogi drugi smo se soočili z grožnjo, da nam bo ob upokojitvi Ministrstvo za notranje zadeve odreklo možnost podaljšanja najemnih pogodb za bivanje v stanovanjih, ki so v lasti ministrstva, brez krivdnih razlogov s strani najemnikov. In res se je to zgodilo že veliko prej, kot so bile sprejete spremembe zakona, ki ga je predlagal g. Gorenak. Tiste, ki smo v tem času imeli že sklenjene veljavne najemne pogodbe, je ministrstvo obvestilo, da nam pogodb ne bodo več podaljšali! Opozoriti moram, da so se že takrat začeli razgovori predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVDS) dr. Tomaža Časa z vodstvom ministrstva in policije. Na ta način so bile tudi ustavljene vse predvidene odpovedi pogodb in so se najemne pogodbe podaljševale.

Ljudje smo čudna bitja. Neizmerno zaupamo, tudi ko nam vsi obrnejo hrbet, še vedno verjamemo, da se bo zgodil čudež. Ko pa se ta ne zgodi in se zavemo, da nimamo česa izgubiti, smo pripravljeni storiti vse, da si povrnemo dostojanstvo in zagotovimo mir pred morebitnimi kasnejšimi samoobtožbami, da sami nismo storili dovolj. Šalamun ni čakal do konca. Stisnjen v kot je izbruhnil, kar smo pričakovali in vedeli, da se bo zgodilo, prej ali slej.

Kategorično zavračamo trditve dr. Gorenaka, da ZPVDS in Policijsko veteransko društvo Sever - Specialna enota (PVDS-SE) v njegovem primeru nista storila ničesar za reševanje njegovega in stanovanjskih problemov drugih upokojenih policistov v primeru odpovedovanja njihovih najemnih pogodb. Prav ZPVDS in PVDS-SE sta dosegla začasno ustavitev izvajanja nadaljnjih odpovedi že sklenjenih najemnih pogodb upokojenim policistom.

Agonija v Šalamunovem primeru je do novembra 2017 imela že brado. Z njo smo se ukvarjali od junija 2016 dalje. V komunikacijah z ministrstvom in policijo se je poskušalo najti rešitev, tako za Šalamuna kot za ostale upokojene policiste. Povezali smo se tudi s predsednikom enega izmed sindikatov, zaman upajoč na njihovo podporo v državnem zboru, čeprav so se z istimi problemi srečevali tudi njihovi člani! Ker se reševanje stanovanjske problematike ni reševalo skladno z našimi pričakovanji, sem 21. novembra 2017 takratni ministrici za notranje zadeve poslal predlog za reševanje lastnega problema najema stanovanja, v katerem sem jo opozoril, da nimam problema samo jaz, niti da moj problem ni najhujši.

Konec novembra 2017 je Šalamun obupal in šel s svojo zgodo v medije. Za ta korak se je moral odločiti sam, šlo je za osebno zgodbo, vedel pa je, da ga bomo veterani pri tem podprli. Z dr. Tomažem Časom sva to storila javno in v televizijskih izjavah dala podporo Šalamunu ter javnost opozorila na stanovanjsko problematiko policijskih vojnih veteranov. Že pred tem je ZPVDS sprožil tudi postopek za spremembo zakona o vojnih veteranih, spremembe pa so vsebovale tudi določbe za »sistemsko« ureditev stanovanjskih problemov vseh najemnikov službenih stanovanj, ki imajo status vojnega veterana. Šele po objavi v medijih se je v reševanje stanovanjskega problema g. Šalamuna vključil tudi takratni poslanec SDS, dr. Gorenak.

Ne glede na sprejem ZodPol–D je ZPVDS nadaljeval z aktivnostmi za rešitev navedene problematike vseh vojnih veteranov (ne le upokojenih policistov). S podpisi poslancev so bile 16. februarja 2018 v zakonodajni postopek vložene spremembe in dopolnitve zakona o vojnih veteranih, spremembe zakona pa so bile 1. marca 2018 že uvrščene v postopek državnega zbora. Žal zakon potem ni bil obravnavan zaradi znanih razmer po odstopu predsednika vlade.

Naj se obregnem še ob očitek predsedniku ZPVDS dr. Tomažu Času, o njegovem paradiranju in sedenju v prvih vrstah na proslavah. Protokol, vabljenje in določanje sedežnega reda, v kolikor ni predpisan, je v pristojnosti organizatorja slovesnosti. Primerno je, da se predsednik ZPVDS, ko predstavlja in zastopa združenje, na slovesnostih pojavlja v svečani obleki – uniformi, saj v svoji funkciji predstavlja člane vseh policijskih veteranskih društev Sever v Sloveniji, vse nekdanje policiste - vojne veterane, ki smo sodelovali v procesih osamosvajanja Republike Slovenije, celo v oboroženih spopadih z nekdanjo JLA. In če sedi naš, demokratično izvoljen predsednik ZPVDS na slovesnostih v prvih vrstah, razumemo to tudi kot priznavanje prispevka, ki smo ga dali, ko smo skupaj z drugimi omogočili, da je Slovenija 1. decembra 1989 pokazala, da je dovolj zrela za spremembe, ki so nas kasneje vodile do uresničitev sanj o samostojni in neodvisni državi. Saj nismo pozabili, mar ne?

 

 

 

Janez Portir

PREDSEDNIK DRUŠTVA