Okrogla miza KoDVOS z naslovom KORUPCIJA V SLOVENIJI

Skupina za informiranje pri Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije je 7. aprila 2021 pripravila tretjo spletno okroglo mizo. V pogovoru o problematiki korupcije v Slovenij so opozorili na razcvet kadrovske korupcije ter na negativno dojemanje dejanske korupcije v slovenski javnosti. Po mnenju sogovornikov je v Sloveniji težava tudi slab vzgled vodilnih, ko gre za integriteto.

Vrhovni državni tožilec Jože Kozina je v razpravi izpostavil področje kadrovske korupcije v Sloveniji, ki "je zadnjih 20 ali 30 let porazno". Kot je orisal, lahko danes na vodilno mesto pride vsak, ki se zna promovirati in zna mrežiti, nepomembna pa je njegova sposobnost. "Vidimo prirejene razpise in izjemno znižanje standardov," je dejal, ob tem pa izpostavil primer razpisnih pogojev za ustavnega sodnika. Kot je opozoril, so pogoji za zasedbo mesta okrajnega sodnika zelo jasni, konkretni in zahtevni, medtem kot se pri iskanju ustavnih sodnikov navaja zelo nedorečen pogoj "pravnega strokovnjaka".

Po oceni Kozine se je na tem področju v Sloveniji začela erozija in "smo v zadnjih desetletjih povozili meritokratske kriterije, po katerih bi na najbolj odgovorna in zahtevna delovna mesta prišli kompetentni in osebnostno primerni ljudje. Na najbolj kompetentna mesta se zažirajo ljudje, ki jim lahko le čestitamo za plezanje po hierarhiji. Tudi politična bergla je danes izjemno pomembno orodje za vzpenjanje po lestvici," je še dodal vrhovni državni tožilec.

Da pri kadrovski korupciji v Sloveniji ne gre le za nekompetentne ljudi, ampak v zadnjem času tudi za čisto kompetentne ljudi, ki pa jim manjka človeške in strokovne integritete, je ocenil veteran vojne za Slovenijo Miloš Šonc.

Predsednik delovne skupine Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj proti podkupovanju Greco ter nekdanji predsednik protikorupcijske komisije (KPK) Drago Kos je dejal, da v Sloveniji še ni zaznal "tako obsežnih menjav kot danes, ter da bi bile te menjave izkoriščane tako kot danes". "Trenutno smo res v kar hudi situaciji," je ocenil.

Po mnenju predsednika ZVVS Ladislava Lipiča ima Slovenija v tem obdobju problem na področju vodenja z vzgledom. "Tako kot če glava družine ne vodi družine tako, da ga spoštujemo, tako je tudi v celotni družbi," je dejal. V zvezi s tem je Kos opisal, kako ljudje dojemajo ravnanja politikov in drugih vodilnih. "Če državljani vidijo, da zakon deluje proti vsem kršiteljem, zaupajo državi. Če pa vidijo, da so nekateri privilegirani in zoper njih ni ukrepov, državi ne verjamejo niti na drugih področjih," je opozoril.

Tudi nekdanja namestnica predsednika KPK Alma Sedlar je opozorila, da vodstveni delavci dajejo vzgled podrejenim za vzpostavljanje etičnih standardov ter da je prav to ključno pri preprečevanju korupcije. Sicer je ocenila, da so Slovenci negativno nastrojeni, ko gre za ocenjevanje dejanskega stanja glede korupcije v Sloveniji, institucije pa ne znajo skomunicirati svojih uspehov. Kot je izpostavila, Slovenija na indeksu zaznave korupcije že od 2012 ne beleži napredka in je pod povprečjem EU. A tudi v Transparency International Slovenija ugotavljajo, da so Slovenci velikokrat negativno nastrojenih v svojih ocenah razmer, zato v nevladni organizaciji ocenjujejo, da vendarle ni tako hudo.

KoDVOS 3 okrogla miza

Spletno srečanje “Kako zagotoviti človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo” z naslovom KORUPCIJA V SLOVENIJI, ki je potekalo v sredo, 7. aprila 2021, ob 17. uri na video konferenčni povezavi zoom.