Pismo Janeza Slaparja predsedniku države

V časopisu Dnevnik 21. 11. 2015 je v članku Blaža Petroviča navedeno: »Obletnica Slovenske vojske: Tokrat brez postroja Janševe enote. Prireditev ob 25. obletnici prvega postroja Slovenske vojske bo vendarle potekala brez postroja uniformirane čete Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Predsedniku države je namreč uspelo poenotiti združenje VSO in zvezo MORiS…” Nesodelovanje enote VSO naj bi bil rezultat tvojih naporov v pogovorih z VSO in veterani enote.

Cenim napore, ki so vloženi v poizkus sprave, ki naj bi prispevala poenotenju obeleževanja dogodkov iz obdobja osamosvajanja Slovenije, vendar pa le-ti ne smejo temeljiti na potvarjanju in spreminjanju resnice, ki ima za posledico edino željo spreminjati zgodovino obdobja 1990 in 1991.

V Kočevski Reki ni bil prvi postroj slovenskih obrambnih sil, ki so se takrat imenovale Teritorialna obramba. Vsaj dva postroja Teritorialne obrambe sta bila izvedena pred tem dogodkom in sicer:

  • postroj alpsko izvidniškega voda Občinskega štaba Jesenice ob otvoritvi prostorov Republiškega štaba za Teritorialno obrambo v Tacnu (23. 10. 1990). Enota je dala častni pozdrav predsedniku predsedstva RS Milanu Kučanu. Prisotni pa so bili tudi dr. France Bučar, predsednik Skupščine RS, sekretarja za notranje zadeve in obrambo Igor Bavčar in Janez Janša, Janez Slapar, v.d. načelnika in zastopnik poveljnika TO Slovenije ter vsi poveljniki TO pokrajin,
  • postroj in predaja raporta predsedniku predsedstva (7. 12. 1990), ki je bil po izvedeni mobilizacijsko taktični vaji 3. bataljona 21. brigade TO na hipodromu na Brdu pri Kranju. Bataljon je bil popolnjen po vojni formaciji z vsemi bojnimi sredstvi, vozili in drugo opremo skladno s formacijo.

Dokumentacija o navedenih postrojih in poročanje predsedniku predsedstva RS je v arhivu TV Slovenija. Obema dogodkoma sta bila posvečena daljša prispevka v informativnem programu.

Poleg teh dveh postrojev pred vrhovnim poveljnikom obrambnih sil je bilo v jesenskem obdobju leta 1990 dnevno na usposabljanju večje število pripadnikov TO. Novembra smo za zagotavljanje bojne pripravljenosti poleg drugih enot, vpoklicali enote za protispecialno delovanje. Sam sem četo za PSD v Mariboru obiskal 30. 11. 1990. Ob tej priložnosti sem prejel tudi poročilo (raport) poveljnika in opravil pogovor o aktualnih razmerah.

Na navedenih postrojih enot so bili pripadniki v uniformah TO, na kapah so imeli še vedno peterokrako zvezdo. V postroju so nosili osebno oborožitev.

Na postroju 30. razvojne skupine (kot se je takrat imenovala enota v miru kot vojna enota pa 27. zaščitna brigada) 17. 12. 1990 v Kočevski Reki sem kot enoti nadrejeni prejel poročilo poveljnika Antona Krkoviča in opravil sem pregled enote. Enota, ki je bila postrojena je predstavljala jedro bojnih sil Teritorialne obrambe in zametek slovenske poklicne vojske (to sem omenil v govoru ob 15. obletnici postroja). Pripadniki te enote so bili za razliko od postrojev, ki jih omenjam, oblečeni v maskirne obleke (projekt nove uniforme je potekal od jeseni), na kapah so imeli peterokrako zvezdo. Oboroženi so bili z orožjem, ki je nekaj dni pred tem po skritih kanalih prispelo v Slovenijo.

S postrojem v Kočevski Reki smo nekaj dni pred referendumom (23. 12. 1990) želeli pokazati, da se oborožujemo in da se pripravljamo, da bomo z orožjem zavarovali osamosvajanje Slovenije. Postroj je imel močno reklamno sporočilo in prav je, da ga obeležujemo na državni ravni. To je bil prvi javni postroj predhodnice 1. specialne brigade TO in kasneje Slovenske vojske. Je pa krivično do vseh drugih pripadnikov Teritorialne obrambe in nesprejemljivo, da se ta postroj naziva kot »prvi«. To potvarja in spreminja našo vojaško zgodovina.

Teritorialna obramba je bila preimenovana v Slovensko vojsko v Zakonu o obrambi, ki ga je Parlament sprejel decembra 1994 in je začel veljati januarja 1995. Avgusta leta 1991 me je takratni minister Janez Janša zaprosil za mnenje glede preimenovanje Teritorialne obrambe v Slovensko vojsko. Moj predlog in predlog RŠTO, ki ga je minister Janez Janša tudi sprejel, je bil, da zaradi zaslug Teritorialne obrambe v vojni, oborožena sila samostojne in suverene države Slovenije nosi naziv Teritorialna obramba. Ker se je vloga in naloge Teritorialne obrambe v samostojni državi spremenila, je povsem prav, da je kasneje tudi preimenovala

2. 6. 1991 so zvestobo Sloveniji zagotovili prvi slovenski naborniki, pripadniki 510. in 710. učnega centra. To je bila prva prisega v slovenskem jeziku. Pripadniki so bili v novih uniformah TO in z novimi oznakami.

1. 11. 1991 je celotna poklicna sestava Teritorialne obrambe postrojena na letališču Cerklje ob Krki prvič prisegla zvestobo Republiki Sloveniji. Na ta dan smo obeležili Dan Teritorialne obrambe (v spomin na 20. 11. 1968). Za obeležitev obletnice Teritorialne obrambe žal v današnjem času ni nobene politične volje.

 

Spoštovani predsednik,

največ bo poenotenju prispevala resnica, ki bo temeljila ne dejstvih in dogodkih, ki so se v prelomnem obdobju dejansko dogodili. Potvarjanje in poizkusi spreminjanja zgodovine so povzročili dvojne proslave v preteklosti. V Kočevski Reki naj se 17. 12. 2015 obeleži pomemben dogodek. Veterani vojne za Slovenijo ne želijo spreminjanja zgodovine za potrebe politike.

 

Janez Slapar

Radovljica, 24. 11. 2015