Podelitev priznanj združenja Sever

Predsednik združenja Milan Horvat in predsednik komisije za priznanja Anton Pozvek sta na osrednji slovesnosti v Portorožu podelila priznanja Združenja Sever.
Najprej smo podelili priznanje Plaketa Sever. ki jo Združenje Sever podeljuje članom združenja, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, državnim organom, lokal¬nim skupnostim, društvom in posameznikom, ki so s svojimi dejanji in storitvami pomembno pomagali pri organizaciji in delu Združenja SEVER.

Plaketo Sever so prejeli:

Aerodrom Ljubljana
Bavčar Igor
Garda Slovenske vojske
Ivan Pivk
Jonaš Ludvik
Kuzman Jože
Luka Koper
Občina Trebnje
Policijski orkester
Revija Varnost
Zveza veteranov vojne za Slovenijo

Plaketa Sever je bila podeljena tudi mestni občini Velenje in Davorinu Bratuši, izročena pa jima bo ob drugi priložnosti.

Sledila je podelitev zlatih znakov Sever, ki jih združenje podeljuje svojim članom, ki so s svojim dolgoletnim prizadevnim in požrtvovalnim delom prispevali k izrednim uspehom delovanja Združenja SEVER.

Zlati znak Sever so prejeli:

Bratuž Ivan
Bukovnik Anton
Cvar Aleksander
Časar Jožef
Debeljak Biserka
Es Milan
Ferenčak Dušan
Gerželj Slavko
Halilovič Zlatko
Kljajić Željko
Molan Miha
Rumpf Iztok
Rupnik Andrej
Ržen Ivan
Sakovič Stanislav
Šmid Anton

Šorli Darko

Združenje Sever je podelilo tudi srebrne in bronaste znake Sever, ki bodo prejemnikom podeljeni na drugih slovesnostih.

Srebrni znak Sever so prejeli:

Borovšak Gabrijela
Božnik Dean
Cvetko Jožef
Detela Feliks
Ficko Stanislav
Hartl Marjan
Hočevar Slavko
Ivančič Hubert
Jakič Zdenko
Janžek Dušan
Jurač Franc
Kern Gojo
Klarič Igor
Kopač Bojan
Koprivnikar Janko
Krivec Ladislav
Kukec Janez
Lavrič Edvard
Lenarčič Edvard Lihtenvalner Venčeslav
Možek Silvo
Muhič Jožef
Pelko Marjan
Povhe Stanislav
Purger Dušan
Robnik Vojko
Romšak Jože
Šeruga Franc
Vuk Franc
Zadravec Janko
Zbašnik Andrej
Zorc Franc
Žalar Slavko

Bronasti znak Sever so prejeli:

Ajkunič Mujo
Andjelič Nedeljko
Berzin Branko
Bukovec Ivan
Černoga Jana
Dragan Marjan
Durič Franc
Filipčič Sebastjan
Forjan Štefan
Gašparič Anton
Gašperin Marjan
Gračan Milan
Janežič Andrej
Jazbec Aljoša
Kapelj Marko
Kaplan Bojan
Kelenc Štefan
Kodelič Janez
Kokove Stane
Komuškič Štefan
Koritnik Karel
Kotnik Irena
Kovačevič Zlatan
Koželj Vili
Kreft Franc
Kuk Zlatko
Lemut Peter
Likar David
Maček Drago
Marin Etbin
Meglič Irena
Mencin Jože
Misja Marjan
Mlakar Vinko
Mohorič Branko
Nevreden Jožko
Pavalec Branko
Pleteršnik Anton
Podojsteršek Marija
Selinšek Franc
Škulj Ivan
Tomac Smiljan
Turk Dušan
Umek Janez
Vašl Bojan
Višnjevec Mirko
Weisbacher Miroslav
Zakrajšek Matjaž
Zalezina Ljubomir
Žele Branko
Žemva Andrej
Žepohar Zdenko
Žibert Avgust
Žnidaršič Dušan
Žnuderl Milan
Foto Dean Božnik