Podpis Letnega načrta sodelovanja 2019 med Slovensko vojsko in ZPVD Sever

Raskovec

Poveljnik sil SV brigadir Milko Petek je v prostorih Vojašnice Ivana Cankarja na Vrhniki podpisal načrte za civilno-vojaško sodelovanje v letu 2019.

Slovenska vojska bo podprla Zvezo združenj borcev za vrednote NOB, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, Zvezo društev generala Maistra, Zvezo slovenskih častnikov, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zvezo društev in klubov MORiS, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije " Tigr-Primorske" ter Društvo upokojencev MORS. LNS 2019 med SV in ZPVD Sever je podpisal Anton Pozvek, generalni sekretar ZPVD Sever.

Prav tako pa bodo podprli Gasilsko zvezo Slovenije, Strelsko zvezo Slovenije, Smučarsko zvezo Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni park, Turistično zvezo Slovenije, Letalsko zvezo Slovenije, Veslaško zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije, Slovensko potapljaško zvezo, Zvezo tabornikov Slovenije, Zvezo radioamaterjev Slovenije, Jadralno zvezo Slovenije, Judo zvezo Slovenije, Kajakaško zvezo Slovenije, Kinološko zvezo Slovenije, Lovsko zvezo Slovenije, Športno humanitarno društvo vztrajaj - NEVER GIVE UP in Zavod Mepi - mednarodno priznanje za mlade.

Vojska bo za sodelovanje namenila 420.000 evrov. Organizacijam bo vojska namenila tako finančna sredstva kot vire. Delovanje organizacij bodo podprli tudi z dejavnostmi, kot so naleti z zračnimi in vodnimi plovili, prevozi z vozili za cestni promet, nočitvami v vojaških objektih, zagotavljanjem dopolnilne zdravstvene oskrbe, souporabo prostorov v vojašnicah ter izposojo sredstev. Organizacijam bodo na voljo vojaška vadišča, strelišča in športne dvorane, sodelovale pa bodo lahko tudi z gardnimi in častnimi enotami ter vojaškim orkestrom.