Podpis LNS za 2020 med Slovensko vojsko in ZPVD Sever

Ljubljana

3. decembra 2019 je načelnica GŠ SV generalmajorka Alenka Ermenc v Ljubljani podpisala letne načrte civilno-vojaškega sodelovanja med Slovensko vojsko in 28 organizacijami, ki delujejo v javnem interesu.

Foto: MORS

Foto: MORS

Slovenska vojska bo leta 2020 podpirala Zvezo združenj borcev za vrednote NOB, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, Zvezo društev generala Maistra, Zvezo slovenskih častnikov, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zvezo društev in klubov MORiS, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Društvo upokojencev MORS, Gasilsko zvezo Slovenije, Strelsko zvezo Slovenije, Smučarsko zvezo Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni park, Turistično zvezo Slovenije, Letalsko zvezo Slovenije, Veslaško zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije, Slovensko potapljaško zvezo, Zvezo tabornikov Slovenije, Zvezo radioamaterjev Slovenije, Jadralno zvezo Slovenije, Judo zvezo Slovenije, Kajakaško zvezo Slovenije, Kinološko zvezo Slovenije, Lovsko zvezo Slovenije, Športno humanitarno društvo Vztrajaj – Never Give Up, Zavod Mepi – mednarodno priznanje za mlade in Olimpijski komite Slovenije (Združenje športnih zvez). Generalmajorka Ermenc je v uvodnem nagovoru poudarila, da je za Slovensko vojsko uspešno leto. »Opravili smo vse zastavljene naloge, pri čemer smo uspešno reševali različne izzive, povezane s primanjkljajem razpoložljivih virov. Zavzetih ljudi, ki so vedno pripravljeni poprijeti za vsako delo, nikoli ni preveč. Tudi zato je naše sodelovanje tako zelo pomembno. Mi pomagamo vam pri izpolnjevanju vašega poslanstva in nalog, vi pa pomagate nam, Slovenski vojski, pri promociji vojaškega poklica ter izpolnjevanju našega poslanstva in nalog. Tako smo skupaj močnejši in uspešnejši.«

Leta 2020 bo SV na različne načine podprla 307 dogodkov in osem velikih mednarodnih športnih prireditev, med drugim tudi svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici. Predviden skupni strošek SV za leto 2020 na področju civilno-vojaškega sodelovanja je skupaj s financiranjem Zveze slovenskih častnikov ocenjen na 1.083.700 evrov. SV jih bo podpirala z različnimi dejavnostmi, kot so na primer naleti z zračnimi in vodnimi plovili, prevozi z vozili za cestni promet, sodelovanje pripadnikov SV, nočitve v vojaških objektih, zagotavljanje dopolnilne zdravstvene oskrbe (bolničar oziroma voznik in reševalno vozilo), uporaba vojaških vadišč, strelišč ter športnih dvoran, sodelovanje gardne in častne enote, nastopi Orkestra SV, souporaba prostorov v vojašnicah, izposoja sredstev (terenskih postelj, sanitetnih torb, ponjav, termovk, miz in klopi, agregatov, radijskih postaj ter drugega).

Civilno-vojaško sodelovanje so viri in dejavnosti, ki podpirajo razvoj primernih odnosov med poveljniki, civilnimi organi oblasti in civilnim prebivalstvom na območju, na katerem delujejo enote Slovenske vojske. Uresničevanje načrtov civilno-vojaškega sodelovanja zato omogoča dosego ciljev in poslanstva Slovenske vojske ter povečuje njen ugled, zaupanje vanjo in v njene zmogljivosti.