Podpis LNS za leto 2018 med SV in ZPVD Sever

Vojašnica Ivana Cankarja na Vrhniki

V četrtek, 9. novembra, je bila v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki slovesnost ob podpisu letnih načrtov civilno-vojaškega sodelovanja za leto 2018. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman je skupaj s predstavniki organizacij, zvez in društev, pomembnih za obrambni sistem, podpisal 28 letnih načrtov sodelovanja.

V svojem nagovoru je poudaril, da sta podpora javnosti in zaupanje državljanov in državljank v Slovensko vojsko izjemnega pomena za uresničevanje našega poslanstva in nalog. Zato je vesel, da so znova pripravili dobre načrte, na podlagi katerih bodo uspešno sodelovali tudi v prihodnjem letu. Vse to v želji, da Slovenska vojska družbi vrača, kar in kolikor lahko, saj se zaveda, da so izobraževanje, ohranjanje spomina na pomembne dogodke zgodovine in spoštovanje tradicije pomemben del domoljubja. Slovesnost je s kulturnim nastopom dopolnila komorna zasedba Orkestra Slovenske vojske.

 

V letu 2018 bo Slovenska vojska sodelovala z naslednjimi organizacijami: Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zveza slovenskih častnikov, Zveza policijskih veteranskih društev SEVER, Zveza društev in klubov MORiS, Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Zveza društev generala Maistra, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Društvo upokojencev MORS, Javni zavod Triglavski narodni park, Gasilska zveza Slovenije, Strelska zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Letalska zveza Slovenije, Veslaška zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Slovenska potapljaška zveza, Zveza radioamaterjev Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije, Jadralna zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije, Kajakaška zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Športno humanitarno društvo Vztrajaj – NEVER GIVE UP, Slovenski gorniški klub SKALA, Zavod MEPI – mednarodno priznanje za mlade. Slovenska vojska z naštetimi organizacijami sodeluje že vrsto let na podlagi večletnih pogodb o sodelovanju. Podpis letnih načrtov zato le konkretizira sodelovanje, ki temelji na Uredbi o  uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostnimi in nevladnimi organizacijami in razpoložljivimi zmogljivostmi Slovenske vojske ter v okviru letnega  dogovorjenega obsega virov civilno-vojaškega sodelovanja. V letošnjem letu Slovenska vojska ni sklepala novih pogodb oziroma ni širila kroga upravičencev do civilno-vojaškega sodelovanja. Skladno z letnimi načrti Slovenska vojska letno podpre več kot 400 različnih dogodkov, ki so pretežno športne, humanitarne, domoljubne in naravovarstvene narave.

 

Omenjene organizacije s Slovensko vojsko sodelujejo po načelu vzajemnosti, in sicer z različnimi oblikami, kot na primer sodelovanje v programih celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske, sodelovanje na dnevih odprtih vrat in športnih dnevih Slovenske vojske,  promocija, usposabljanje na posebnih področjih (divje vode, kajak, reševanje iz vode …), sodelovanje na strokovnih srečanjih in posvetih, povezanih z ohranjanjem zgodovinskega izročila in zgodovinskih obeležij, spodbujanje in utrjevanje domoljubja ter zaznamovanje pomembnih dogodkov in obletnic.