Podpis pogodbe o sofinanciranju dejavnosti ZPVD Sever v letu 2017

Ministrica za obrambo Andreja Katič je 10. marca, s predstavniki društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov in ki so bili uspešni na javnem razpisu, podpisala pogodbe o sofinanciranju njihovega delovanja za leto 2017 ter se jim zahvalila za dosedanje delo.

podpisniki pogodb o sofinanciranju

podpisniki pogodb o sofinanciranju

Za financiranje društev ali zvez iz sredstev državnega proračuna je od leta 2014 odgovorno Ministrstvo za obrambo, ki proračunska sredstva razdeljuje na podlagi oblikovanih meril in načel poštenega sodelovanja civilno-družbenih organizacij in Ministrstva za obrambo. Ministrstvo je konec novembra 2016 že tretjič izvedlo javni razpis ter nato pregledalo in ovrednotilo vloge. Sklep o sofinanciranju je izdalo devetim društvom oziroma zvezam od desetih prijavljenih, ki so izpolnjevali razpisne pogoje. Podpisa pogodb o razdelitvi sredstev za letos so se udeležili pooblaščeni podpisniki večine društev in zvez vojnih veteranov, uspešnih na javnem razpisu. Kot je ob podpisu pogodb dejala ministrica za obrambo Andreja Katič, ministrstvo z društvi in zvezami, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, uspešno sodeluje. Zavzela se je za nadaljnje sodelovanje in ob tem predstavila glavne naloge, ki so bile v okviru ministrstva izvedene lani, oziroma so v procesu izvajanja.

 

Sredstva v skupni višini 1.504.520 evrov bodo, skladno z vladnim sklepom, prejela naslednja društva in zveze:

ZZB za vrednote NOB (533.717,25 evra),

Zveza veteranov vojne za Slovenijo (432.248,59 evra),

Zveza policijskih veteranskih društev Sever (196.283,28 evra),

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (95.709,95 evra),

Zveza društev general Maister (80.391,54 evra),

Zveza MORiS (79.084,49 evra),

Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec (41.181,27 evra),

Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske (36.272,67 evra) in Zveza vojnih invalidov NOV Trst (9.630,50 evra).

 

Izbrani vlagatelji bodo sredstva za sofinanciranje prejeli trideseti dan po podpisu pogodbe. Pogodba od prejemnikov zahteva, da s sredstvi ravnajo v duhu dobrega gospodarja in jih uporabijo za namen, s katerim so kandidirali na javnem razpisu.

 

Foto: Vekoslav Rajh, MORS