Pohod vojnih vetreranov za mir 2016

Ljubljana

Letos mineva 35 let odkar je generalna skupščina ZN razglasila 21. september za mednarodni dan miru (glej npr.: http://internationaldayofpeace.org/), za dan, ko naj bi ljudje slavili mir in kot dan svetovnega premirja in nenasilja. S tem je skupščina OZN povabila narode in ljudi, naj na ta dan spoštujejo prekinitev sovražnosti. Skupščina je prav tako pozvala države članice, organe ZN ter regionalne in nevladne organizacije, naj praznujejo ta dan in sodelujejo z ZN pri vzpostavljanju svetovnega premirja.

V sredo, 21. septembra 2016, med 11. in 12.30 uro je Pohod za mir 2016 potekal tudi v Ljubljani.  

Pohod za mir so letos prvič organizirale veteranske in domoljubne organizacije: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever.  Navedene organizacije so članice Svetovne federacije veteranov (1), v kateri usklajeno zastopajo interese slovenskih veteranov in usklajeno izvajajo skupne aktivnosti federacije. 

Pohod za mir je skupna aktivnost vseh članic svetovne federacije veteranov. Odvija se 21. septembra po enakem scenariju v vseh prestolnicah držav, katerih veterani so člani svetovne federacije. Ključni del scenarija je branje poslanice generalnega sekretarja OZN, minuta tišine za padle bojevnike v vseh vojnah ob 12. uri in nacionalno mirovno sporočilo. Letos smo zanj zaprosili akademika prof. dr. Matjaža Kmecla.

Zavzemanje za mir je v sami srčiki dejavnosti mednarodne federacije, v svoj kredo so zapisali besede Nobelovega nagrajenca Ralpha Buncha: »Nihče ne more govoriti bolj zgovorno o miru kot tisti, ki so se bojevali v vojni /…/ glas vojnih veteranov je odmev hrepenenja za mir ljudi vsega sveta /…/ veterani želijo bogatejše življenje v svobodi, enakost in dostojanstvo….«.

Vse štiri slovenske organizacije vojnih veteranov delijo enake vrednote in se zavzemajo za mir, za vzgajanje patriotizma, za demokratično družbo, socialno državo, za ohranjanje tradicij boja za nacionalno suverenost, za solidarnost in zato tudi s takšnimi manifestacijami, kot je pohod za mir, poskušajo opozoriti na aktualne probleme sodobnega sveta in naše domovine.

Posebnost letošnjega pohoda v Ljubljani je bila vročitev odlikovanja Svetovne federacije veteranov ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti Ig (2). Svetovna federacija veteranov je na predlog slovenskih članic sprejela sklep o odlikovanju, imenovanem Rehabilitation Prize, na zadnjem zasedanju generalne skupščine federacije.

Pohod za mir bodo slovenske organizacije veteranov organizirale tudi v prihodnje. Želimo, da bi se ga udeleževalo vse več državljanov, da bi postal del slovenske zavesti o miru, demokraciji, pravni in socialni državi.

.............................. 

(1) Svetovna zveza veteranov,(v nadaljevanju WVF; http://www.wvf-fmac.org) je mednarodna neprofitna, nevladna, nepolitična in nesektaška organizacija. Ne ločuje ljudi glede na raso, etnično, religiozno, spolno in nacionalno pripadnost in tega ne dovoljuje svojim članicam.

Je zveza sto dvainsedemdesetih veteranskih organizacij iz sto enaindvajsetih držav in predstavlja petinštirideset milijonov veteranov. Ustanovljena je bila leta 1950, ena izmed osmih držav ustanoviteljic je bila Jugoslavija.

WVF ima status posvetovalne članice Organizacije združenih narodov.

Temeljni cilji zveze so: zaščita duhovnih in gmotnih interesov veteranov in žrtev vojnega nasilja, zavzemanje za svetovni mir in varnost v skladu z ustanovno listino OZN in s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zavzemanje za celovito reintegracijo veteranov in žrtev vojnega nasilja v njihove skupnosti z ustrezno rehabilitacijo in drugimi dejavnostmi za preseganje fizičnih in psiho-socialnih posledic oboroženih konfliktov…..

(2) http://www.itf-fund.si/. ITF-ustanova za krepitev človekove varnosti Ig je neprofitna, humanitarna ustanova, ki jo je ustanovila vlada Republike Slovenije marca 1998, sprva za pomoč pri reševanju minskega problema v Bosni in Hercegovini, kasneje pa tudi v ostalih državah JV Evrope. ITF je delovanje v skladu z željami donatorjev in podporo Slovenije razširil tudi na države Južnega Kavkaza, Srednje Azije, Bližnjega vzhoda, Severne in Zahodne Afrike, Latinske Amerike in Baltskih držav. Rezultati dela ustanove, ki so temelj za podeljeno nagrado, so med drugim sledeči:

ITF je od začetka delovanja zbral skupno preko 406 milijonov USD donatorskih sredstev in implementiral preko 3.000 projektov in programov.

Preko ITF je bilo očiščenih več kot 131,6 milijonov m² minsko onesnaženih območij v državah  JV Evrope, 2,1 milijona m² na Južnem Kavkazu in 1,3 milijona m² v Libanonu.

Preko ITF je bilo najdenih in uničenih več kot 80.616 min in neeksplodiranih ubojnih sredstev v regiji JV Evrope in 1.037 v Libanonu.

ITF je omogočil telesno rehabilitacijo 1.251 žrtvam min oz. neeksplodiranih ubojnih sredstev. V programe ozaveščanja o nevarnosti min je bilo neposredno vključenih več kot 440.000 otrok in odraslih iz minsko ogroženih skupnosti ter posredno več kot 610.000 družinskih članov.

Preko ITF je bilo izšolanih več kot 1.050 strokovnjakov s področja humanitarnega razminiranja, rehabilitacije in menedžmenta v protiminskem delovanju.

Na osnovi uspešnega delovanja v državah v regiji ter aktivnega sodelovanja na mednarodni ravni ob podpori Republike Slovenije so številne minsko ogrožene države po svetu prepoznale ITF kot (potencialnega) partnerja pri reševanju lastne minske problematike. Donatorji pa prepoznavajo finančno in projektno vodenje ITF kot učinkovit model.

 

 Nekaj utrinkov s pohoda!