Postali smo člani Svetovne federacije veteranov

Združenje Sever je bilo sprejeto v Svetovno federacijo veteranov (World Veterans Federation-WVF) drugi dan zasedanja 26. generalne skupščine WVF, ki je od 19. do 23.oktobra 2009 potekalo v Koebenhavnu na Danskem.
Tako smo postali četrta veteranska organizacija iz Slovenije, ki je včlanjena v to svetovno veteransko asociacijo. Pred nami so bili včlanjeni Zveza združenj borcev za vrednote NOV (ZZBV NOV), Zveza društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS) in Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS). Naše članstvo je posebnost, saj smo edina nacionalna policijska veteranska organizacija v svetu, ki ji je WVF priznala posebno vlogo v vojni za Slovenijo.

Pri našem včlanjevanju smo bili deležni nesebične podpore in pomoči vseh treh članic WVF iz Slovenije. Posebna zahvala gre ZDVIS in ZVVS, ki sta k naši vlogi za sprejem prispevali pismi podpore, ter slovenskim delegatom dr. Bojanu Potočniku-ZZBV NOV, Jožetu ROMŠAKU-ZDVIS, Mitji Jankoviču in Marjanu GRABNARJU-oba ZVVS, ki so se udeležili 26.zasedanja generalne skupščine in tam aktivno lobirali za naš sprejem.

Ob našem sprejemu smo bili deležni številnih čestitk in pohval.

Na spletni strani WVF www.wvf-fmac.org smo kot nova članica že zapisani med veteranskimi organizacijami iz Slovenije.

Anton Pozvek