Predsednik vlade Republike Slovenije sprejel predstavnike KoDVOS

Predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je 10. aprila 2018 sprejel predsednike in predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij, združenih v KoDVOS.

Udeleženci so predstavili aktivnosti njihovih organizacij v preteklem letu in ob tem izpostavili nerešena vprašanja, za katera bi želeli, da se jih reši še v mandatu sedanje vlade oz. v naslednjem mandatu.

Predsednik vlade je ocenil, da je bilo sodelovanje v preteklem letu dobro in ob tem izrazil zadovoljstvo, da je sofinanciranje organizacij sedaj stabilno. Pohvalil je negovanje vrednot veteranskih in domoljubnih organizacij in poudaril, da bo potrebno v šolske programe vključiti več vsebin o vojaški zgodovini Slovenije. Žal mu je, da pri pravicah invalidov ni bil dosežen napredek. Težave je potrebno reševati postopno, saj ima vlada kompleksno nalogo voditi državo čim bolj uravnoteženo.

V nadaljevanje je izrazil zaskrbljenost ob pojavljanju sovražno nastrojenih skupin in da so šle zadeve v določenih primerih predaleč. Nedostojno je tudi prirejanje dvojnih proslav ob državnih praznikih.

Predsednik vlade RS dr. Miro Cerar se je ob koncu srečanja vsem predstavnikom veteranskih in domoljubnih organizacij iskreno zahvalil za njihovo delovanje in poudaril, da se je v sredinah veteranskih in domoljubnih organizacij vedno prijetno in dobro počutil.