Predstavitev knjige OROŽJA NISMO ODDALI 1990

V petek, 26. junija 2020, ob 11. uri je bila v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani predstavitev knjige OROŽJA NISMO ODDALI 1990. Knjigo je založila Zveza veteranov vojne za Slovenijo. V knjigi so podrobno opisani dogodki ob poskusu razorožitve Teritorialne obrambe v Sloveniji leta 1990. 

Celovit pregled takratnih dogodkov zelo doživeto opisuje 16 poveljnikov Občinskih štabov TO, kateri so se predaji tudi javno uprli. Navedeni so podatki o orožju TO, ki ga 16 občin in 30. razvojna skupina TO leta 1990 niso oddali v hrambo JLA, v posebnem poglavju pa je opisana tudi vloga takratnih organov za notranje zadeve ter orožje in strelivo, s katerim so ONZ razpolagali po 17. maju 1990.  

Knjigo so predstavili urednica mag. Rina Klinar, Janko Sebastjan Stušek o odporu 16 OŠTO zoper oddajo orožja JLA in Anton Pozvek o obrorožitvi ONZ leta 1990.