Predstavitev predloga nove resolucije o strategiji nacionalne varnosti RS

Državni svet RS

V torek, 26. 2. 2019 je v Državnem svetu RS (DS RS) potekala predstavitev predloga Resolucije o strategiji nacionalne varnosti RS.

Na njej so sodelovali številni predstavniki strokovne javnosti. Posvet in celotno javno razpravo je vodilo Ministrstvo RS za obrambo. V imenu pripravljalcev je dokument predstavil državni sekretar, dr. Klemen Grošelj. Predsednik DS RS Alojz Kovšca je v svojem uvodnem pozdravu poudaril: "Dejstvo je, da si kot skupen končni cilj želimo živeti v varni in svobodni evropski državi. In to Slovenija je. Navkljub vse večjim hibridnim in kibernetskim grožnjam, moramo v ozir vzeti osebno svobodo in odprto družbo kot temeljni državni vrednoti, ki sta v nas zasidrani dlje od nastanka naše države Slovenije. Pravzaprav smo si prav zaradi teh vrednot priborili, tako z orožjem kot peresom, lastno suverenost in državotvornost. A ne glede na vse, bo na koncu svojo besedo imela politika. Mi v Državnem svetu bomo o tem poglobljeno razpravljali in sprejeli odločitve z odgovornostjo do vseh naših državljanov."

Čeprav ZPVD Sever uradno ni bil vabljen, je na posvetu svoje mnenje predstavil tudi dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever. Čas je povdaril, da smo na koncept varstva ustavne ureditve po osamosvojitvi pozabili, kar je vplivalo na pristojnosti Sove in tudi privedlo do tega, da agencija in policija nista prej zaznali primera Štajerske varde. Meni, da bi morala resolucija na prvo mesto zapisati, da bo politika zagotavljanja notranje varnosti usmerjena v varovanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, šele nato pa v varovanje in zaščito ustavne ureditve ter institucij demokratičnega političnega sistema. Predlagal je tudi ustanovitev območnih, pokrajinskih in nacionalnega sveta za varnost. Ta bi bil vključen v sekretariat sveta za nacionalno varnost. Časov referat je v celoti objavljen v prilogi. 

Foto: Milan Skledar S-tv