Predstavitev tematske številke revije Varstvoslovje - posvet o akciji Sever

Združenje Sever in Fakulteta za varnostne vede v Ljubljani sta danes, 31. marca 2010, predstavila tematsko številko revije Varstvoslovje.
Predstavitve revije so se poleg avtorjev prispevkov udeležili glavni urednik revije in dekan fakultete dr. Gorazd Meško, odgovorni urednik in prodekan dr. Bojan Dobovšek, gostujoči urednik in prodekan dr. Andrej Sotlar, člani vodstva Združenja Sever, predstavniki Inštituta za novejšo zgodovino, predsedniki policijskih veteranskih društev v Sloveniji, predstavniki Policije in Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske vojske, drugih veteranskih in domoljubnih organizacij, idr.

Tokratna številka revije Varstvoslovje je v celoti namenjena eni sami temi: 20. obletnici policijske »akcije Sever«, ki je 1. decembra 1989 preprečila organizacijo in izvedbo mitinga resnice v Ljubljani. "Številka, ki je pred vami, prinaša analitične prispevke ter nekatere poglede, razmišljanja in razprave takratnih najvidnejših predstavnikov slovenske milice in organov za notranje zadeve, pa tudi zgodovinarjev, politikov, takratnih in današnjih, ter predstavnikov slovenskih železnic," sta v njem zapisala gostujoča urednika dr. Andrej Sotlar in dr. Tomaž Čas.

Posebna številka revije Varstvoslovje, ki sta jo konec marca letos uredila in izdala Združenje Sever in Fakulteta za varnostne vede, je zbornik referatov posameznih udeležencev strokovnega posveta, ki je v Državnem svetu RS potekal 26. novembra 2009. Namen posveta je bil vsestransko in celovito osvetliti pomen »akcije Sever« v kontekstu družbenih, političnih in varnostnih razmer v takratni slovenski in jugoslovanski družbi.

Dr. Tomaž Čas se je v svojem nagovoru ob izidu tematske številke zahvalil vsem avtorjem prispevkov, ki so po njegovih besedah pri predstavitvi dogodkov izpred dvajsetih let "napisali to, česar mnogi ne vedo in česar ne vedo niti nekateri od tistih, ki se imajo za poznavalce tistega časa. In večina vas je te dogodke znala opisati na način, ki jasno, na podlagi dejstev in dosegljive dokumentacije, daje vsem sporočilo, da ob obeležitvi 20-letnice »akcije Sever« pred očmi nismo imeli le tridnevne akcije, temveč vse procese, ki so potekali pred tem in omogočili uspešen zaključek akcije."

Revijo bodo prejele tudi vse osnovne in srednje šole ter knjižnice v Sloveniji, da bi tako pri mladih dvignili raven zavesti o pomenu teh dogodkov. Po besedah dr. Gorazda Meška si na fakulteti poleg tega prizadevajo, da bi več teh vsebin vnesli tudi v učni program, saj javnost o tem pomembnem obdobju v novejši zgodovini samostojne Slovenije še vedno premalo ve.