Predstavitev zbornika DA NE POZABIMO

Muzej novejše zgodovine Celje

Člani Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje so si že ob ustanovitvi društva, med temeljne naloge, zapisali skrb za ohranjanje zgodovinskega spomina glede vloge policije pri nastajanju slovenske države.

Zbornik bodo predstavili v sredo, 7. decembra 2011, ob 17. uri, v Muzeju novejše zgodovine v Celju.

Na knjigo so ponosni, še zlasti zato, ker so jo pripravili sami in je prva, ki tako celovito predstavlja delo takratnih organov za notranje zadeve na območju nekdanje UNZ Celje. Devetintrideset piscev prispevkov slikovito predstavlja dogodke iz obdobja osamosvajanja, postopke policijskih enot in posameznikov ter občutke, ki so jih pri tem doživljali. Nekatere zadeve so predstavljene z dokumenti, izdelanimi v tistem obdobju in slikovnim gradivom.

Ob tej priložnosti se zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k nastanku knjige.

S to knjigo zagotavljajo, da prispevek policije pri osamosvajanju Slovenije ne bo pozabljen. Policija je v tem obdobju opravila veliko delo, slovenska javnost pa o dogodkih, uspehih in neuspehih ni dovolj seznanjena. Podoba osamosvajanja je dokaj zamegljena. Pisci podobnih knjig so hote ali nehote zelo spretno skrivali ali zmanjševali uspehe drugih, kar še posebej velja za takratno milico in kriminalistično službo.

Vsebina

Vsebinsko je knjiga predvsem delo policistov in nekaterih drugih udeležencev, ki so bili vključeni v delo policije ali so tesno sodelovali z njo. Večinoma zajema dogodke na širšem celjskem območju. Opisanih je tudi nekaj dogodkov zunaj tega območja, kjer so sodelovali policisti s celjskega. Napisana je tako, kot so dogodke videli, doživljali in si zapomnili avtorji posameznih prispevkov. Objavljeno je nekaj dokumentarnega gradiva.

Pisci so zajeli čas od leta 1989, ko so takratni organi za notranje zadeve preprečevali tako imenovani miting resnice v Sloveniji, do leta 1991, ko je iz Slovenije odšel zadnji vojak nezaželene JLA. Opisali so dogodke, ki so posredno ali neposredno vplivali na delo organov za notranje zadeve. Pri opisovanju so bolj sledili predstavljanju dela policije in manj samim dogodkom, ki so sicer na splošno že znani širši javnosti.

Med bolj pomembnimi prispevki je vsekakor kronologija od septembra 1990 do oktobra 1991, ki dokumentirano predstavlja dogodke in delo policije v tem obdobju.

Nekateri opisi bodo vedenje o že znanih posameznih dogodkih obogatili in celo spremenili do zdaj znano »resnico« o njih (akcija Sever, organiziranje manevrske strukture narodne zaščite, splošno obvladovanje JLA, akcija Krt, akcija Skala, akcija Torba,  carinsko osamosvajanje, postavljanje državne meje, vojni ujetniki, trgovina z orožjem, akcija General, dogodki na Golteh, v Logarski dolini, v Dravogradu, v Mariboru, na Holmcu itd).