Predstavitev zbornika posveta NASTANEK IN RAZVOJ SLOVENSKE TO – DEL NACIONALNE VOJAŠKE TRADICIJE

Inštitut za novejšo zgodovino

Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov in Zveza policijskih veteranskih društev Sever so na Inštitutu za novejšo zgodovino predstavile zbornik posveta, ki je pod naslovom NASTANEK IN RAZVOJ SLOVENSKE TERITORIALNE OBRAMBE – DEL NACIONALNE VOJAŠKE TRADICIJE potekal 16. novembra 2017 v Državnem svetu Republike Slovenije. 

Zbornik, v katerem je v 30 strokovnih in znanstvenih prispevkih predstavljena zgodovina nastanka republiške teritorialne obrambe v okvirih tedanje SFRJ ter njeno spreminjanje in razvoj do točke, ko je skupaj s slovensko milico in prebivalstvom zaščitila osamosvojitev Slovenije.

Zbornik so predstavili predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, urednik zbornika in predsedednik Zveze slovesnkih častnikov dr. Alojz Šteiner in direktor Inštituta za novejšo zgodovino dr. Damijan Guštin.