Priznanje pravice do zdravstvenega varstva vojnim veteranom po uveljavitvi ZUJF

Usmeritve št. 11-2012

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je vsem Upravnim enotam v Republiki Sloveniji in v vednost vsem veteranskim organizacijam poslalo Usmeritve št. 11/2012 z dne 27. 9. 2012 v zvezi s priznanjem pravice do zdravstvenega varstva vojnim veteranom po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.
Usmeritve so v priponki.