Protest Združenja Sever in Zveze veteranov proti prodaji državnega premoženja

Policijski vojni veterani, združeni v Policijskih veteranskih društvih in Združenju Sever ter vojni veterani, združeni v društvih in Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, že dolgo opazujemo ravnanje aktualnih organov oblasti in drugih vpletenih, kako z lahkoto in praviloma pod ceno (raz)prodajajo naša najboljša podjetja, ki dobro poslujejo in ohranjajo še kako pomembna delovna mesta. V zvezi s tem se do sedaj nismo oglašali. Tudi sedaj ne bomo na široko predstavljali naša stališča v zvezi s tem.
Spoštovani predsednik države g. Borut Pahor, predsednik Državnega zbora dr. Miran Brglez, premier dr. Miro Cerar in vsi drugi, ki odločate ali lahko oziroma bi morali odločati o razprodaji državnega premoženja, vedite, da vojni veterani z veliko zaskrbljenostjo spremljamo to (raz)prodajo, ko gre za prodajo za državo pomembnih institucij, organizacij in infrastrukture, ki jo lahko uvrščamo v okvir institucij, organizacij in organov, ki so pomembni za zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije. Med take institucije sodi vsekakor Letališče Jožeta Pučnika in Telekom, da ne naštevamo drugih.

Spoštovani, če o tem odločate ali dopuščate prodajo tako pomembnih varnostnih in obrambnih objektov in sistemov, ki posredno ali neposredno zagotavljajo nacionalno varnost Republike Slovenije, kar je zapisano v Ustavi Republike Slovenije (neodvisnost, suverenost itd.), v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije in drugih predpisih, potem vas moramo veterani Združenja Sever in Zveze veteranov vojne za Slovenijo resno opozoriti, da ne ravnate v skladu z interesi sodobne družbe –Republike Slovenije, ki mora vedno skrbeti za svojo suverenost, neodvisnost in nacionalno identiteto.

Prodati letališče, ki je pomemben subjekt pri zagotavljanju nacionalne varnosti, preprosto pomeni, da bodo slovenska vojska, policija in drugi morali tujce prositi za koriščenje letališča, po vsej verjetnosti pa bo potrebno takšno uslugo plačati. Proti (raz)prodaji takšnih objektov oziroma sistemov nacionalno varnostnega in obrambnega pomena se bomo neprestano javno in tudi na druge načine odzivali, ker se za razprodajo nacionalno varnostne infrastrukture Republike Slovenije nismo borili v vojni za samostojno Slovenijo. Še za marsikaj drugega se nismo borili.

Tako kot ne moreš biti Evropejec, če nisi Slovenec, tudi Republika Slovenija ne more biti polnopravna članica Evropske Unije, če ni samostojna in neodvisna, ter če nima zagotovljene svoje nacionalne varnosti v okviru svojega nacionalno varnostnega sistema. Vojni veterani smo v ključnih trenutkih tudi z orožjem branili samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije, zato nam danes ni vseeno, kaj se z njo dogaja, še bolj pa nas skrbi, če država ravna tako, da s svojimi političnimi, ekonomskimi, gospodarskimi in finančnimi posegi ogroža svoj lastni nacionalni varnostni sistem oziroma nacionalno varnost.

V imenu vseh veterank in veteranov, ki smo sodelovali v vojni za samostojno Republiko Slovenijo zahtevamo, da se aktivnosti pri (raz)prodaji državnega premoženja, ki posega v nacionalno varnostni sistem oziroma vpliva na nacionalno varnost Republike Slovenije, takoj zaustavijo. Od nove vlade pa pričakujemo, da bo pri odločitvah v zvezi z (raz)prodajo državnega premoženja ravnala bolj modro in da s svojimi ravnanji ne bo zmanjševala neodvisnost, samostojnost in suverenost Republike Slovenije ter da bo krepila svoj nacionalno varnostni sistem in nacionalno varnost, da pri tem pa ne bo preveč sledila direktivam Evropske Unije, če bi le te škodovale zgoraj omenjenim interesom.

Ladislav Lipič l.r.                                         dr. Tomaž Čas l.r.
Predsednik ZVVS                                         Predsednik Združenja Sever