Protest zoper napovedano krčenje pravic vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja

Ljubljana, 29.3.2012

Predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije, združenih v KoDVOS, so na izredni seji KoDVOS 29.3.2012 obravnavali ukrepe za uravnoteženje janih financ in sprejeli stališče, da so napovedani ukrepi, ki posegajo v pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, nesprejemljivi.
Varčevanje pri teh skupinah ni prava pot za reševanje krize. Veliko ljudi, ki so se borili za samostojno Slovenijo, je že sedaj v težkem socialnem položaju. Z varčevalnimi ukrepi vlade bodo prikrajšani vsi vojni veterani, ki jim vlada od 50. leta starosti dalje plačuje dodatno zdravstveno zavarovanje. Prizadeti bodo predvsem veterani brez ali z najnižjimi plačami in pokojninami.