Razgovor z ministrom za obrambo

Minister za obrambo Karl Erjavec je 17. junija sprejel delegacijo Združenja Sever, ki ga je seznanila z aktualnimi zadeva s področja vojnih veteranov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Opozorili so na probleme pri podeljevanju statusa vojnega veterana, uresničevanja pravic vojnih veteranov, financiranja veteranskih organizacij in podeljevanja priznanj akterjem posameznih dogodkov osamosvojitvene vojne. Minister je obljubil pomoč pri zapiranju odprtih vprašanj.
Foto: MORS