Razstava

Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje je v sodelovanju z muzejem Slovenske policije in Občino Trbovlje pripravilo na ogled razstavo »Človeka nikar … Policija v boju za samostojno in demokratično Slovenijo«.
Otvoritev razstave je bila ob občinskem prazniku občine Trbovlje, dne 01.06.2009 ob 18. uri v Delavskem domu v Trbovljah. Razstavo sta odprla mag. Biserka Debeljak, kustosinja in vodja muzeja Slovenske policije ter predsednik PVD Sever Zasavje Alojzij Klančišar. Razstava je bila na ogled vsak dan do vključno 05.06.2009. V dopoldanskem času je društvo v sodelovanju s šolami organiziralo avtobusni prevoz učencev in dijakov srednjih šol, skozi razstavo pa so jih vodili člani društva sami. Razstava je med Zasavčani vzbudila veliko zanimanja, saj si je že prvi dan ob otvoritvi razstavo ogledalo veliko ljudi, v vseh dneh pa okrog 1000 ljudi.

Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje je na področju zgodovinske dejavnosti uspelo pridobiti nekaj gradiva o delovanju milice na območju Zasavja med leti 1989 in 1991, s čimer je bila razstava tudi dopolnjena.

Razstava je bila zanimiva zlasti za učence in dijake, ki dogodkov iz tega obdobja skoraj ne poznajo. Tisti, ki so jih doživljali, pa so ob ogledu številnih fotografij na razstavi podoživljali takratne dogodke. Žal se nekaj šol za ogled razstave ni odločilo, predvsem zaradi zaključka šolskega leta in številnih obveznosti v tem času. Zato so v društvu ocenili, da se razstavo čez čas ponovi in najde z vodstvi šol ustreznejše termine.

Avtorja fotografij: Bojan Šibila in Bojan Skočir

Bojan Skočir