Razvitje prapora Odbora Litija

7. decembra so v Šmartnem pri Litiji razvili prapor PVD SEVER Ljubljana odbor Litija.
Letos mineva 22. leto od osamosvojitve Slovenije. Odbor Litija, ki je vključen v Policijsko veteransko društvo SEVER Ljubljana pa deluje že 17. leto. Trenutno vključuje 71 policijskih veteranov in 4. podporne člane.

Člani odbora organiziramo ali pa sodelujemo na številnih proslavah, komemoracijah, športno veteranskih in drugih prireditvah na območju občin Litija, Šmartno pri Litiji, občasno tudi na območju celotne ljubljanske regije. Na vseh svečanostih sodelujemo v veteranskih uniformah in doslej s praporom društva Ljubljana. Tega pa uporabljajo tudi drugi odbori ljubljanskega območja, zato je večkrat oddan. S strani našega praporščaka Bračun Milana je prišla pobuda, da se prične z aktivnostmi za nabavo prapora, saj želimo člani našega odbora policijske veterane dostojno in ponosno zastopati na prej omenjenih prireditvah. S finančno pomočjo donatorjev, društva Sever Ljubljana in članov odbora nam je uspelo.