Sestanek predstavnikov Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije z ministrom za obrambo

Vojkova cesta 55, Ljubljana

10.oktobra 2019 se je minister za obrambo Karl Erjavec na delovnem sestanku srečal s predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS).

Minister za Erjavec je na delovnem sestanku poudaril, da je delovanje veteranskih organizacij pomembno iz več vidikov. Med njimi ohranjanje zavesti, da je Slovenija nastala na temelju prizadevanja več generacij in tudi njihovega boja in krepitve domoljubja. Hkrati pa je minister pozval predstavnike veteranskih organizacij, da poleg literature na temo osamosvojitvene vojne producirajo tudi filme in nadaljujejo s promocijo vojaškega poklica.

Predstavniki KoDVOS pa so ministru predstavili določene izzive, s katerimi se soočajo in mu predlagali, da bi organizacijo pomembnejših prihajajočih obletnic organizacijsko prevzela Slovenska vojska in MORS.

 

Foto: Anton Pozvek