Sestanek vodstev ZVVS in ZPVD Sever

Tacen, Rocenska 56

V torek 31. marca sta se v prostorih Policijske akademije sestali vodstvi ZVVS (Lipič Ladislav, Jože Kuzman, Marjan Grabnar in Mitja Jankovič) in ZPVDS Tomaž Čas, Jože Mencin, Angel Vidmar, Marjan Vrbnjak in Anton Pozvek).
Razpravljali so o skupnih aktivnostih v letu 2015, ki obsegajo obeleževanje 25. obletnice Manevrske strukture narodne zaščite, praznovanje novega državnega praznika Dan suverenosti, zdraviliški vikend za vdove padlih v vojni 91, plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vojne veterane, idr. Pogovarjali so se tudi o pripravah za obeleževanje 25. obletnice vojne za Slovenijo in drugih dogodkov v letu 2016.