Skupna seja vodstev ZVVS in ZPVD Sever

Petanjci

V prostorih Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije v Petanjcih sta se sestali vodstev Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever. 

Ocenili so realizacijo skupnih aktivnosti v letu 2019 in se dogovorili za skupne aktivnosti v prihodnje (povdarek na obeleževanju 30. obletnice MSNZ v letu 2020 in 30. obletnice osamosvojitve in vojne za Slovenijo v letu 2021).

 

Foto: Anton Pozvek