Slavimo 15 letnico delovanja

Zveza policijskih veteranskih društev Sever (krajše ime: Združenje Sever) je ob 15-letnici ustanovitve organizacije vojnih veteranov policije organizirala slavnostno akademijo, ki je bila v sredo, 25. marca 2009, ob 18.00 uri, v kongresnem centru hotela Mons v Ljubljani.
Slavnostni govornik je bil dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, udeležencem pa so spregovorili tudi Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve, Zoran Janković, župan mestne občine Ljubljana in Milan Horvat, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev SEVER.

Srečanje so obogatili Jože Vozny, Mojca Kolenc, pevski zbor Osnovne šole Dravlje in Policijski orkester.

Ob tej priložnosti so podelili plakete Sever bivšim ministrom za notranje zadeve in generalnim direktorjem policije ter Generalštabu Slovenske vojske in Generalni policijski upravi, za pomoč pri delu in uspešno sodelovanje do sedaj.

Naj spomnimo, Združenje Sever je bilo ustanovljeno 26. marca 1994 v Novem mestu. Prva štiri leta je delovalo kot enovito društvo za območje države. V zvezo društev se je preoblikovalo v letu 1998. Danes zveza povezuje 12 društev, ki pokrivajo celotno območje države in imajo trenutno okoli 6500 članov. Naši člani so še vedno predvsem policisti, rezervni policisti in drugi delavci nekdanjih organov za notranje zadeve ter državljani, ki so aktivno sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in v vojni za Slovenijo leta 1991.

Med pomembnejše uspehe v petnajstletnem delovanju štejemo aktivno vlogo pri urejanju področja vojnega veteranstva, tako pri sprejemanju predpisov kot pri uveljavljanju konkretnih pravic, ki izvirajo iz statusa vojnega veterana. Pomembno vlogo smo imeli pri zbiranju in arhiviranju dokumentarnega gradiva o delovanju takratnih organov za notranje zadeve v procesih osamosvajanja Republike Slovenije in v vojni za Slovenijo v letu 1991.

Ponosni smo na razstavno zbirko "Človeka nikar ...", ki predstavlja predvsem vlogo takratnih organov za notranje zadeve v procesih osamosvajanja Slovenije. Nastala je prav leta 1994, ob ustanovitvi Združenja Sever in smo jo v petnajstih letih večkrat dopolnili, pred tremi leti pa tudi popolnoma obnovili. Razstava ima stalno mesto v muzeju policije v Tacnu, združenje pa ima 55 panojev še na rolojih in jo je možno vedno ter enostavno postaviti kjerkoli.

Kot večji uspeh štejemo izdajo knjige Smer: Sever - Koper, ki jo je na pobudo združenja izdalo ministrstvo za notranje zadeve in na knjigo Antona Bukovnika »Sever« ( o preprečevanju "mitinga resnice" v Sloveniji), ki jo je izdalo združenje. Med uspešnejše dejavnosti sodi tudi skrb za svojce padlih policistov, za ranjene policiste in za vojne veterane, ki jih spremljajo socialne stiske in so pomoči potrebni.

Združenje Sever je danes aktiven dejavnik, ki predstavlja policijske vojne veterane v državi in zastopa njihove interese ter skrbi, da težki časi nastajanja slovenske države ne bodo pozabljeni.