Slavnostna seja predsedstva ob 70-letnici ZZB za vrednote NOB

Muzej novejše zgodovine v Ljubljani

Ob 70–letnici ustanovitve Zveze borcev je bila v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani slavnostna razširjena seja predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije. 

Slavnostna govornica je bila dr. Maca Jogan, članica Sveta ZB. Zbrane, med katerimi je bil tudi častni predsednik Zveze borcev Janez Stanovnik, je pozdravil predsednik Zveze dr. Tit Turnšek. Nekaterim dolgoletnim članom, funkcionarjem, veteranskim in domoljubnim organizacijam iz Slovenije in sosednjih držav, so ob tej priložnosti podelili jubilejna priznanja. Priznanje Zvezi policijskih veteranskih društev Sever je prevzel predsednik zveze dr. Tomaž Čas. 

Za kulturni program je poskrbela operna pevka Katja Konvalinka, na klavirju jo je spremljala Darja Mlakar Maležič. Prireditev je vodila Branka Bezeljak, ki je tudi pripravila scenarij.