Slovesnost ob Dnevu veteranov vojne 1991

GEOSS 15.5.2016

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever sta danes na Geometrijskem središču Slovenije na Vačah organizirali slovesnost v počastitev Dneva veteranov vojne 1991.

Vojni veterani združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) namreč 17. maja praznujejo svoj dan v spomin na preprečitev odvzema orožja Teritorialni obrambi (TO) in na začetek rojevanja ideje o tajni vojaško organizirani strukturi, ki so jo kasneje poimenovali manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ).

Vojne veterane in ostale udeležence je najprej pozdravil župan občine Litija gospod Franci Rokavec.

Predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas se je v pozdravnem nagovoru zahvalil za podporo vodstvu ZVVS in ZPVD Sever, saj ti dve organizaciji v resnici predstavljata veterane vojne za Slovenijo 1991. Kritičen je bil do državnih organov, ki so status delovanja v javnem interesu na področju vojnih veteranov podelili tudi društvom, ki so prej domoljubna kot pa veteranska. Po določbah zakona so vojni veterani tudi tisti, ki so se borili za svobodo slovenskega naroda in so imeli na kapah rdečo peterokrako zvezdo. Združenje, ki tega ne spoštuje in se zaradi tega ne udeležuje državnih proslav s praporom, si nikakor ne zasluži statusa, da deluje v javnem interesu.

Opozoril je, da osamosvojitev ni delo le neke peščice ljudi, ampak gre za delo vrste intelektualcev, takratnih poslancev, policistov, teritorialcev, pripadnikov narodne zaščite, civilne zaščite, gasilcev, zdravstvenega osebja oziroma večjega dela slovenskega naroda.

Kritičen je do tistih, ki na sebi lasten način ocenjujejo novejšo zgodovino in navajajo, da je bila najpomembnejša bojna akcija za zmago v vojni za Slovenijo, zavzetje skladišča JLA pri Borovnici. Z vsemi sredstvi se tudi brani lik samooklicanega brigadnega generala, ki to ni.

Zato se bomo in moramo odločno zoperstavljati vsem poskusom razvrednotenja in prirejanja zgodovine in poveličevanja le nekaterih njim všečnih dogodkov in posameznikov. Veterani vojne za Slovenijo ´91 se nismo borili za takšno državo, kot jo imamo.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik ZVVS Ladislav Lipič. V svojem zelo čustveno obarvanem govoru je opisal dogodke v maju leta 1990, ko so pripadniki takratnih 16 štabov TO preprečili predajo orožja in streliva Jugoslovanski ljudski armadi. Spomnil je, da so se priprave za odvzem orožja začele v takratnem Republiškem štabu za TO Slovenije že januarja 1990 z zbiranjem informacij o količinah in vrstah orožja. Ukaz o takojšnji premestitvi orožja, streliva in minsko eksplozivnih sredstev je bil izdan 15. maja 1990, 17. maja pa ga je JA začela izvrševati. To je povzročilo burno reakcijo med pripadniki TO kakor tudi v slovenski politiki in javnosti nasploh. Posledica je bila zaustavitev oddajanja orožja, kar pomeni, da slovenska TO ni bila nikoli razorožena. Zatorej je zgodovinsko netočno in zavajajoče pisanje o razorožitvi TO, kajti do razorožitve ni prišlo, je pa ta poskus sprožil pomembne organizacijske in politične procese. Neposredna posledica poskusa odvzema orožja TO pa je bilo začetek organiziranja vojaške strukture, katera je bila pozneje poimenovana kot Manevrska struktura narodne zaščite, katera je v obdobju od poletja do oktobra 1990 zagotavljala obrambno sposobnost republike Slovenije. Lipič je poudaril takratno posebnost MSNZ, ki je združevala tako vojaško kot tudi miličniško sestavo z naslednjo prispodobo: »To sta bili dve enakovredni veji enega in istega drevesa, ki sta nudili senco, skozi katero ni prodrlo nobeno nezaželeno oko! Zato bodimo danes ponosni tako na »zeleno« kot tudi na »modro« vejo, kajti brez ene ali druge bi se to drevo gotovo posušilo in odmrlo«.

Lipič je ob tej priložnosti čestital pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske tudi ob njihovem prazniku. »Ta čestitka naj bo razumljena kot čestitka tistih ljudi, ki so se borili v vrstah TO, gradili in izgradili oboroženo silo slovenskega naroda«.

Bil je kritičen tudi do tistih posameznikov, ki izrekajo neokusne in nedostojne izjave o SV in še posebej do tistih, ki so takšno stanje s svojimi neodgovornimi odločitvami v preteklosti povzročili.

Opozoril je na izrekanje številnih neresnic, žalitev in obrekovanj, namenjenih povzročanju delitev med veterani vse s ciljem razbijanja veteranske organizacije.

Spregovoril je tudi o sovražnem govoru, ki je vse pogostejši in nanj ni nobene reakcije, kajti kot je dejal, je nekaterim našim voditeljem neukrepanje za odpravo družbenih anomalij postala vrednota, ki so jo nadgradili z vrednoto pometanja težav pod preprogo in čakanja, da se težave rešijo same od sebe.

Ob koncu je vojne veterane pozval: »pomagajmo preprečevati nadaljevanje strankarskih in ideoloških delitev z odločitvijo, da bomo za svoje vodilo imeli vrednoti, kot sta PRAVIČNOST in POŠTENOST. Tisti, ki pa tega ne želijo in vidijo svojo prihodnost v sledenju strankarskih vrednot, katere poveličujejo nekatere opisane negativne vrednote, pa se bodo že vedeli odločiti, kje vidijo svojo veteransko prihodnost«!

Slovesnost je povezoval Ambrož Kvartič, sodelovali pa so Ženska vokalna skupina Brinke ter Trobilni kvartet in bobnar Policijskega orkestra.