Slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve - obvestilo

Ljubljana, Žale

Združenje Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo koordinirata spominske slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve, ki bodo potekale v petek 29. oktobra na ljubljanskih Žalah.
Spominske slovesnosti bodo potekale v naslednjem zaporedju:

10.15  - SPOMINSKI PARK PADLIH BORCEV IN TALCEV NOB
- prireditev organizira MO Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljane v sodelovanju s Koordinacijo veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije
- nagovora župana in predstavnika borčevske organizacije
- sodelujeta častna enota SV in Policijski orkester
- krajši kulturni program 
- položitev vencev - predstavniki ZZB NOB in ZDVIS, MO Ljubljana in druge delegacije

10.40  - GRAMOZNA JAMA
- položitev vencev MO Ljubljana, predstavniki Društva TIGR in ZZB NOB Ljubljana, druge delegacije 
 
- sodelujeta častna enota SV in Policijski orkester

11.00  - PRI SPOMENIKU PADLIM V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991
- položitev vencev - predstavniki Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, Ministrstva za notranje zadeve in Policije,  ZVVS in Združenja SEVER, MO Ljubljana
-
sodelujeta častna enota SV in Policijski orkester 
- krajši kulturni program

11.40  - PRI KOSTNICI PADLIM SLOVENCEM V 1. SVETOVNI VOJNI IN JUDENBURŠKIM ŽRTVAM 
- položitev vencev - predstavniki ZDGM, ZSČ in Društva MORiS, MO Ljubljana, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, tuje vojaške delegacije
- sodelujeta častna enota SV in Policijski orkester

12.00  - Maša za svojce padlih v vojni za Slovenijo 1991 - Žale
- sodelujeta vojaški in policijski vikar