Sodelovanje domoljubnih in veteranskih organizacij

Predsednik republike dr. Danilo Türk je 16.09.2008 ob mednarodnem dnevu miru sprejel predstavnike slovenskih domoljubnih in veteranskih organizacij, ki so ob tej priložnosti podpisale dogovor o sodelovanju.
Dogovor so podpisali Zveza društev General Maister, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, Zveza združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov, Zveza policijskih veteranskih društev Sever ter Društvo MORiS Kočevska Reka.

V dogovoru so se obvezali, da bodo usklajevali svojo dejavnost in sodelovali pri uresničevanju ciljev in nalog skupnega pomena in interesa. Med glavnimi nalogami so opredelili zlasti ohranjanje in uveljavljanje domoljubja in domoljubnih vrednot, ohranjanje in negovanje spomina na prelomne trenutke v boju za slovenski narod in domovino, ohranjanje vrednot, ki so bile ustvarjene v bojih za osamosvojitev Slovenije skozi zgodovino, prizadevanje za mir v svetu in prizadevanje za uveljavljanje splošne deklaracije o človekovih pravicah.

Predsednik dr. Danilo Türk je poudaril, da so se veteranske in domoljubne organizacije prvič dogovorile za skupno izjavo in sodelovanje. Ob tem je izpostavil, da prizadevanje za mir nikoli ne zastane, saj je mir vrednota, ki jo je treba nenehno čuvati in za katero si je treba od nekdaj prizadevati. Po besedah predsednika se v Sloveniji njene vrednosti zavedamo zato, ker smo se morali za našo svobodo in našo neodvisnost boriti tudi z orožjem v roki. Danes se te vrednote razvijajo in branijo v demokratičnem kontekstu, je poudaril predsednik in dodal, da današnje domoljubje vsebuje tudi sestavine, kot so demokratično odločanje, ohranjanje demokratične tradicije, razvijanje novih vsebin demokracije, prizadevanja proti korupciji in splošna skrb za krepitev kakovosti v naši družbi.

Franc Bevc
Foto: Vladimir Pegan