Spominske plakete hraniteljem orožja ob 25. obletnici tajne hrambe

Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje in Policijska uprava Celje sta 22. januarja v počastitev 25-letnice tajne hrambe orožja milice sprejela družine, ki so v času domokratičnih procesov na svojih domovih skrivale orožje in strelivo tedanje milice. Slavnostna akademija je potekala v prostorih Policijske uprave Celje.

skupinska fotografija prejemnikov plakete

skupinska fotografija prejemnikov plakete

Prisotne sta  nagovorila predsednik PVD SEVER za celjsko območje Anton Šmid in direktor PU Celje JožeSenica.  Oba sta se jim zahvalila za njihovo požrtvovalnost pred 25 leti, saj brez njih naša država zagotovo ne bi postala samostojna in neodvisna. V zahvalo za njihovo hrabro in nesebično ter domoljubno dejanje so jim podelili spominske plakete.

Od zaključka procesov osamosvojitve Slovenije mineva 25 let. Za nekatere je spomin na te dogodke še zelo živ.  V javnosti se večina govori le o vojaški akciji, ko so v maju 1990 poskusili razorožiti TO, o uporu nekaterih občin, ki orožja niso predale in o raznih akcijah kasnejšega premeščanja orožja TO na varne lokacije.  Zelo malo ali skoraj nič pa se ni slišalo, da so po 4. oktobru 1990 tudi enote tedanje milice začele premeščati orožje organov za notranje zadeve iz svojih objektov na tajne lokacije. Zaradi dejstva, da je vrh takratne Jugoslavije nenehno grozil Sloveniji z uvedbo izrednih razmer in bi s posegi zveznih vojaških in policijskih organov razorožili slovenske obrambne sile, so se v takratnih organih za notranje zadeve odločili, da bodo na več tajnih lokacij preselili orožje, strelivo in sredstva zvez, ki so bila skladiščena na postajah milice in na upravah za notranje zadeve. V objektih milice je bilo shranjeno orožje, ki so ga miličniki  potrebovali za morebitno protiteroristično delovanje, delovanje v neposredni vojni nevarnosti in vojni, orožje za celotno- rezervno sestavo milice, za pripadnike narodne zaščite, ki so opravljali varnostne naloge pod vodstvom milice, in orožje nekaterih območnih enot TO. Tega orožja JLA niti leta 1990 niti kasneje ni uspela odpeljati v vojaška skladišča. Odločitev o tem, kam preseliti orožje in strelivo, je bila prepuščena posameznim organizacijskim enotam milice. Posamezni delavci organov za notranje zadeve so na svojem območju poiskali, zaupanja vredne občane, s katerimi so se dogovorili za možnost koriščenja njihovih prostorov za tajno hrambo oborožitve in streliva. Zaradi varnosti pisni dokumenti o dogovorih niso bili sestavljeni, celoten projekt je temeljil na popolnem zaupanju med posameznim delavcem organov za notranje zadeve in občanom. Tudi v enotah dejstev o tajnih skladiščih ni poznal nihče drug kot neposredni organizatorji hranjenja, o tajnih skladiščih  ni obstajala nobena pisna dokumentacija. Na območju Policijske uprave Celje je bilo 46 takšnih lokacij.

Od takrat je minilo 25 let. Ker se država do hraniteljev orožja obnaša precej mačehovsko, so skrb, da ta herojska in nesebična dejanja posameznikov ne bi utonila v pozabo, prevzela Policijska veteranska društva Sever. Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje je v zadnjih osmih letih na vseh 46 objektih odkrilo spominske plošče.

Med slovesnostjo sta za glasbeno popestritev poskrbela Viki Ašič st. in Andrej Bremec. Po slavnostni podelitvi je predsednik zbrane povabil še na družabno srečanje v jedilnico PU Celje, kjer so se zbrani poveselili in pogovorili o preteklih dogodkih ter obudili prenekatere spomine na težke čase med osamosvojitveno vojno. 

Videoposnetek prireditve si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/p0Z33AlAekQ