Spominski dan Združenja Sever - vabilo

Kulturni dom Zreče

Prvega decembra leta 1989 so organi za notranje zadeve in znotraj njih slovenska milica s svojim znanjem, pogum in odločnostjo Slovencem vlili vero, da je tisočleten sen o lastni državi možna prihodnost.

Pred 26. leti je Slobodan Milošević stopnjeval unitaristične težnje. Z dobro pripravljenimi in izurjenimi mitingaši in s prevaro, da se dogaja ljudstvo, je Jugoslavijo spreminjal v veliko Srbijo. Padla je Črna gora, padlo je Kosovo, padla je Vojvodina. Bo padla tudi Slovenija?

V Sloveniji so bili angažirani vsi organi za notranje zadeve, kriminalistična služba je bila na terenu skupaj z milico, državna varnost je skrbela za informacije, logistika in oskrba enot na terenu je bila v polni pripravljenosti, v Policijski akademiji so bile stacionirane rezervne enote milice.

Železničarji so odpovedali prevzemanje vseh vlakov iz drugih republik. Strojevodje so se odločili, da vlakov ne bodo vozili. V pripravljenosti so bili UKC Ljubljana in drugi zdravstveni zavodi, zapori... Torej… Bo padala tudi Slovenija?

Mitingu resnice se je enotno in odločno reklo NE.

Z odlično vodeno in izvedeno akcijo, poimenovano Sever, po kateri imajo policijski veterani ime, je bil zagotovljen javni red, varnost in mir ter preprečene posledice soočenja več deset tisoč demonstrantov s prebivalci Slovenije. V akcijo je bilo vključenih okoli 6.500 pripadnikov aktivne in rezervne sestave organov za notranje zadeve.

Slovenska milica je dokazala, da v Sloveniji veljata red in zakon in da demokratizacija poteka zakonito in organizirano. Zaščiteni so bili demokratični procesi v Sloveniji, ki so nato omogočili demokratične volitve in nastanek samostojne in neodvisne države Slovenije.

 

Mitinga ni bilo, Sever je ostal in obstal.

 

Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje organizirata počastitev Spominskega dne Združenja Sever. Svečanost bo v ponedeljek, 30. novembra 2015, ob 17. uri v Kulturnem domu Zreče. Pred tem bo ob 16. uri sprejem za ranjene policiste in svojce padlih v vojni 91.

Slavnostni govornik bo Generalni direktor policije g. Marjan Fank.

V kulturnem programu bodo nastopili: Mešani pevski zbor Jurij Vodovnik, recitator Danijel Oplotnik - Elko in Policijski orkester.

Na svečanost so vabljeni člani - veterani Policijskih veteranskih društev Sever in gostje.

Na prireditvi bodo podeljene Zlati znaki in Plakete SEVER.

Počaščeni bomo, če se boste udeležili naše svečanosti.