Sporočilo za javnost

V primeru 13. nujne seje Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki je potekala 4. oktobra 2011, je Združenje Sever sprejelo naslednjo izjavo:

Obravnava zadev, o katerih še poteka predkazenski postopek ali preiskava, na javnih sejah komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ni dopustna in pomeni grobo vmešavanje v pristojnosti institucij te države, ki so pristojne in odgovorne za izvedbo teh postopkov. Policijski veterani zaradi tega nasprotujemo takemu načinu politizacije in povečevanja nezaupanja v policijo oziroma zlorabi teh vprašanj v politične namene. Vsakdo, ki se znajde v postopkih organov pregona, ima na voljo vsa pravna sredstva za svojo obrambo in zanj velja domneva nedolžnosti, dokler sodišče ne ugotovi drugače. Zato je nedopustno, da se za namen zmanjševanja posameznikove odgovornosti vedno znova išče politična ozadja in z blatenjem in omalovaževanjem zmanjšuje ugled organov pregona. Policijski veterani podpiramo zakonito delo policije in tudi pričakujemo, da bo ne glede na vse poskuse diskreditiranja in omalovaževanja njenega dela, svoje naloge opravila profesionalno, strokovno in v skladu s pravnim redom R Slovenije, enako kot je to opravila  pred 20. leti v procesu osamosvajanja Slovenije.