Srečanje predstavnikov KoDVOS z ministrico za obrambo Andrejo Katič

vir: MORS

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v torek, 18. julija, na Ministrstvu za obrambo sprejela predstavnike Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS).

Večina članic KoDVOS sodeluje na javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti društev in zvez vojnih veteranov, za katerega je pristojno Ministrstvo za obrambo. Predstavniki so pripravili nabor zadev in jih predložili ministrstvu v nadaljnjo strokovno obravnavo. Poudarili so, da je sodelovanje z ministrstvom od leta 2015 tvorno in pregledno. Posebej so podčrtali priprave na jesenski posvet o pravilniku in merilih za sofinanciranje dejavnosti društev in zvez, ki so jih oziroma jih še bodo posredovali Direktoratu za obrambne zadeve. Ministrica Andreja Katič je zagotovila, da bodo v okviru veljavne zakonodaje in v sodelovanju z društvi in zvezami poiskali še boljše rešitve od že veljavnih. Udeleženci so se posebej zadržali ob predlogu novega zakona o nevladnih organizacij, ki je v fazi usklajevanja, in opozorili na to, da bo zakon posegel na vsa društvena področja. Še posebej problematično se jim zdi področje podeljevanja statusa društva v javnem interesu, za katero predlog zakona predvideva suspenz odločb po uveljavitvi zakona in ponovno pridobivanje statusa.

Ministrica je sodelujoče seznanila s postopkom pridobivanja podpore k predlogu  Zakona o obrambi in Zakona o službi v Slovenski vojski. Bliža se leto 2018, ko bomo posebej pozorni na 100. obletnico konca 1. svetovne vojne, na delo generala Maistra in njegovih soborcev. Udeleženci so ministrici, ki vodi odbor za obeleževanje visoke obletnice, predlagali, da se obdobje 1914-1918 podaljša v leto 1919, s čimer bi zajeli tudi priključitev Prekmurja k matični domovini. Predstavnik združenja civilnih žrtev vojn je predlagal premislek o invalidskem statusu posameznika, ki ga dobi, če sodeluje v vojaškem spopadu ali v mednarodni operaciji in misiji kot poklicni vojak ali kot civilna oseba. V prvem primeru je delovni invalid, v drugem pa civilni invalid vojne in ima na nek način privilegiran položaj. Predlagal je enako obravnavo enega in drugega.

V zaključku so se udeleženci strinjali, da je treba domoljubne in veteranske organizacije še tesneje povezati z delom Ministrstva za obrambo, in sicer tako pri širjenju domoljubnih vrednot kot pri pojasnjevanju pomena obrambnih sil in civilnih zmogljivosti v družbi ter hkrati skrbeti za pridobivanje kadra za stalno sestavo kot tudi za prostovoljno služenje, pogodbeno in strateško rezervo Slovenske vojske. Ministrstvo bo pripravilo predlog strokovnih srečanj, odprtih za najširšo javnost, ki bodo krepila ozaveščanje za odpornost družbe na aktualne grožnje varnosti in prispevala k obrambnim zmožnostim države.

 

Foto: Borut Podgoršek, MORS