Srečanje vodstev veteranskih organizacij

9. oktobra ob 12.30 uri je bilo v Centru vojnih veteranov Slovenije v Logatcu srečanje članov Predsedstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Upravnega odbora Zveze policijskih veteranskih društev SEVER.
Obe vodstvi sta pred tem ločeno opravili redni delovni sestanek. Člani UO ZS smo se ob 10.30 uri zbrali v sejni sobi v upravni zgradbi centra in obravnavali aktualne naloge združenja do konca leta. Ob koncu sestanka se nam je pridružil g. Janez Rutar, vodja centra, in nam predstavil razvoj in dejavnost centra. Pod njegovim vodstvom smo si nekaj pridobitev centra tudi ogledali. Center je pod enakimi pogoji dostopen članom vseh veterankih organizacij, poleg odlične lege, dobrih nastanitvenih pogojev, možnosti za aktivni oddih ali nemoteno izvajanje svojih aktivnosti, ponuja tudi zelo ugodne cene, ki so za člane veteranskih organizacij še za 50 % nižje. Več o Centru vojnih veteranov Logatec lahko preberete na spletni strani http://www.zvvs.si/?stran=cvvsPredstavitev.html.

Ob 12.30 uri je svoj sestanek zaključilo tudi Predsedstvo ZVVS, nakar je v restavraciji centra sledilo skupno delovno kosilo. Predsednika obeh zvez sta izrazila zadovoljstvo nad dosedanjih sodelovanjem in zaželela, da bi bilo usklajenih in skupnih aktivnosti še več, kar bo najbolje potrjevalo moto »SKUPAJ V VOJNI, SKUPAJ V MIRU, ENOTNI V ZMAGI«.