Tekmovanje v streljanju z vojaško puško M-48 7,9 mm

RAZPIS ZA STRELSKO TEKMOVANJE Z VOJAŠKO PUŠKO M-48 7,9 mm ZA ORGANIZACIJE, DRUŠTVA S STATUSOM DELOVANJA NA PODROČJU OBRAMBE, VETERANSTVA IN DOMOLJUBJA TER PREKO NJIH POLNOLETNE DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE 2018

1. O STRELSKEM TEKMOVANJU

Slovenska vojska si ob temeljnem poslanstvu in nalogah, ki vključujejo sodelovanje in pomoč državnim organom in organizacijam ter civilnim združenjem, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju, nenehno prizadeva, da z dodatnimi aktivnostmi podpira, ohranja in krepi obrambno kulturo in domovinsko zavest državljank in državljanov. Tudi v letošnjem letu bo skupaj z organizacijami in društvi, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju, že četrtič  zaporedoma organizirala ekipno strelsko tekmovanje z vojaško puško repetirko M-48 7,9 x 57 mm. 

2. PRAVICA DO NASTOPA

Pravico do nastopa na tekmovanju imajo polnoletne državljanke in državljani Republike Slovenije. Tekmovanja bodo ekipna. Ekipo sestavljajo trije člani, ne glede na spol. Udeleženci tekmujejo na svojo odgovornost.

Pred tekmovanjem bodo udeleženci na strelišču usposobljeni za uporabo orožja in o načinu izvedbe streljanja ter nato tudi preverjeni. Če prijavljeni strelec ne izpolni vseh predpisanih pogojev pri preverjanju ali ne podpiše izjave, s katero potrjuje, da se tekmovanja udeležuje na svojo odgovornost, ne bo mogel tekmovati.

3. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA

Organizator strelskega tekmovanja je Slovenska vojska.

Tekmovanje poteka na treh ravneh.

Prva raven tekmovanje se organizira in izvede na osmih območjih na celotnem območju Republike Slovenije in sicer na območju Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Celja, Kranja, Postojne in Nove Gorice (glej točko 5).  Letošnje tekmovanje prve ravni traja do 21. aprila. 2018.

Druga raven tekmovanja se organizira in izvede na območjih Vzhod in Zahod (glej točko 12). Na drugo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih pet ekip s posameznega območja s prve ravni tekmovanja. Tekmovalna območja se združijo v območji Vzhod in Zahod. Tekmovanje na drugi ravni se predvidoma izvede:

 • za območje VZHOD dne 5. 5. 2018 na strelišču MAČKOVCI (Murska Sobota).
 • za območje ZAHOD dne 12. 5. 2018 na strelišču CRNGROB (bližina Škofje Loke). 

Druga raven se bo odvijala od konca prve ravni do 14. maja 2018, v duhu praznovanja in počastitve dneva Slovenske vojske (15. maj).

Tretja raven oziroma finalno tekmovanje se organizira in izvede za območje  celotne Republike Slovenije. Na tretjo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih pet ekip z območij Vzhod in Zahod. Na tretji, finalni ravni se tekmovanje izvede na območju Zahod.

Tekmovanje na tretji ravni se izvede predvidoma do počastitve dneva suverenosti Republike Slovenije (25. oktober).

Finalno tekmovanje je načrtovano 15. septembra na strelišču CRNGROB.

Razglasitev rezultatov ter podelitev priznanj se izvede na strelišču po koncu tekmovanja ali pa na slavnostnem dogodku, ki ga prireja Slovenska vojska. 

Datumi in časi začetka tekmovanj so navedeni v točki 6.

Slovenska vojska poskrbi za varnost, logistično podporo in osebje za izvedbo tekmovanja. Na tekmovanju se upoštevajo pravila in programi, ki veljajo za tovrstno streljanje.  

4. NAGRADE

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za posamezne tekme bosta po tekmovanju opravljeni na strelišču ali na slavnostnih prireditvah Slovenske vojske, kot so dnevi odprtih vrat vojašnic, počastitev dneva Slovenske vojske in dneva suverenosti Republike Slovenije. Odločitev je v pristojnosti organizatorja tekmovanja.

Prve tri ekipe prejmejo pokale, najboljši trije posamezniki pa medalje. Pokale in medalje tekmovalci prejmejo v trajno last.

5. OBMOČJA STRELJANJA IN STRELIŠČA

Strelska tekmovanja prve ravni bodo potekala na osmih območjih. Ta so: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Celje, Kranj, Postojna in Nova Gorica (območja streljanja z vojaško puško, glej točko 12). Strelišča, na katerih bodo potekala tekmovanja, so:

 • Crngrob (V 14.316981 o, S 46.197671 o),
 • Mačkovci (V 16.173270 o, S 46.788805 o),
 • Pečovnik (V 15.275439 o, S 46.211080 o),
 • Mlake (V 13.966814 o, S 45.814347 o) in
 • Radna pri Sevnici (V 15.286160 o, S 46.001931 o).

 K območju streljanja:

 • Vzhod spadajo območja Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Celje,
 • Zahod spadajo območja streljanja Ljubljana, Kranj, Postojna in Nova Gorica.
   

6. PRIJAVA NA TEKMOVANJE

Prijava poteka po območjih bivanja. Osebe, ki imajo stalno prebivališče v določeni občini na območju streljanja, lahko izvajajo streljanje samo na tem območju.

Izpolnjeno prijavnico za posameznika oziroma strelsko ekipo pošljete na elektronski naslov organizacij oziroma zvez, ki zbirajo prijave po posameznih območjih streljanja. Organizacije oziroma zveze na osnovi prijav posameznikov za tekmovanje tvorijo strelske ekipe. Strelske ekipe organizacije oziroma zveze prijavijo organizatorju tekmovanja.

Prijave za tekmovanja potekajo do zadnjega ponedeljka do 12. ure v tednu izvedbe tekmovanja. Tekmovanja so predvidoma ob sobotah, razen na strelišču Pečovnik.

Organizator ima možnost zadnji četrtek pred tekmovanjem prestaviti aktivnost, v primeru slabih vremenskih napovedi ali neprenosljive aktivnosti na strelišču Slovenske vojske.

Nepravilne in nepopolne prijave ter prijave, ki bodo poslane po roku, ne bodo upoštevane.

7. VRSTA STRELJANJA

 Vojaška puška – repetirka M-48 (kaliber 7,9 x 57 mm):

 • položaj in razdalja: leže z naslonom, na razdalji 100 m,
 • strelivo: 15 nabojev (pet preizkusnih nabojev in 10 nabojev za oceno),
 • čas streljanja: pet minut za preizkusne strele in 10 minut za strele v ocenjevalno tarčo,
 • tarča: 50 x 50 cm (R50) s črnim območjem krogov od številke 7 do 10 = 200 mm.

8. OPREMA in OROŽJE

Oprema:

 • zagotovljeno bo načelo pravičnega in enakovrednega tekmovanja, pri katerem noben tekmovalec zaradi opreme ne more pridobiti prednosti pred drugimi;
 • za strelce je priporočljivo civilno športno oblačilo, ki najmanj ovira pri streljanju v ležečem položaju;
 • nošnja nezavezane obutve je zaradi varnosti prepovedana; primernost civilnega športnega oblačila presodi tekmovalna žirija;
 • zaščita sluha je obvezna; ušesne čepke priskrbi organizator; glušnike si lahko priskrbi strelec;
 • zaščitna očala so obvezna; očala si lahko priskrbi strelec;
 • dodatna oprema strelca, kot so daljnogled, senčila za prekrivanje očesa, strelska očala, rokavice, strelski ali taktični jopič, je prepovedana.

Orožje:

 • enakega tipa na vseh strelskih mestih (vojaška puška – repetirka M-48);
 • standardna oprema brez dodatkov oziroma predelav;
 • mora biti ves čas tekmovanja na strelskih mestih, tekmovalci ga ne prenašajo;
 • nadzor nad orožjem opravlja vodja, odgovoren za delo na strelski liniji;
 • organizator zagotavlja nastreljeno orožje in strelivo za streljanje in delo na delovnih točkah, na katerih se izvajajo priprave za streljanje. 

9. TEKMOVALNA ŽIRIJA in SODNIKI

Tekmovanja potekajo pod nadzorom tekmovalne žirije, ki deluje kot svetovalna in nadzorna služba.

Glavne naloge žirije:

 • Zagotavlja spoštovanje pravil med tekmovanjem ter poskrbi za pregled strelišča, orožja in tarč.
 • Odloča o kaznih za posameznike, ki kršijo tekmovalna pravila oziroma s svojim vedenjem odstopajo od pravil športnega vedenja.
 • Preverja delo organov na strelišču in delo na delovnih točkah.
 • Sprejema pritožbe in se nanje odziva.
 • Odloča o kazni za posameznike, ki kršijo tekmovalna pravila oziroma s svojim vedenjem odstopajo od pravil športnega vedenja.
 • Odločitve žirije o vrednosti in številu strelov v tarčo so dokončne.

Sodniki so lahko zunanji sodelavci ali pripadniki Slovenske vojske. Njihove naloge so seštevanje zadetkov po pravilih Strelske zveze Slovenije. Sodniki in ocenjevalci tarč so odgovorni za določanje števila strelov in njihovo vrednost.

Boljša ekipa je tista, ki ima boljši seštevek.

10.  OMEJITVE PRI TEKMOVALCIH

Tekmovanja se ne morejo udeležiti:

 • osebe, mlajše od 18 let;
 • osebe, za katere je osumljeno, da so pod vplivom alkohola ali drugih omamnih sredstev oziroma če njihovo telesno ali duševno stanje očitno kažeta na to, da ne bodo varno uporabljali orožja;
 • osebe, ki ne opravijo preverjanja o pravilnem in varnem ravnanju z orožjem;
 • osebe, ki ne podpišejo izjave, da se streljanja udeležujejo na svojo odgovornost;
 • osebe, ki niso člani ekipe;
 • osebe, ki nimajo stalnega bivališča na območju streljanja.

11.  REZULTATI

Rezultati strelskih tekmovanj bodo objavljeni po izvedenem strelskem tekmovanju.