Tiskovna konferenca ZVVS in ZPVD Sever

Tacen, Rocenska 56

V prostorih Policijske akademije v Tacnu je 2. junija 2016 potekala novinarska konferenca, ki sta jo organizirali Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever. 
  

Namen in cilj novinarske konference je bil seznaniti slovensko javnost s stališči obeh veteranskih organizacij do neprimernih izjav, sovražnega govora in predvsem potvarjanja dogodkov iz obdobja osamosvajanja, predvsem na obrambno-vojaškem in varnostnem področju. 


Na novinarski konferenci so sodelovali predsednik ZVVS Ladislav Lipič, predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas, podpredsednik ZVVS Danijel Božič, generalni sekretar ZPVD Sever Anton Pozvek, član OZVVS Zgornja Gorenjska Janko S. Stušek in član PVD Sever Specialna enota Vinko Beznik.


Sklicatelji so opozorili tudi na sovražni govor, na katerega ni odločnega in pravočasnega odziva pristojnih, na blatenje vseh in vsakogar, ki ni član ali simpaziter «prave politične opcije«, kar je skrb vzbujajoče, na diskvalifikacije posameznikov in celo članov družin pokojnih, ki se uporabljajo na sejah posameznih delovnih teles Državnega zbora. 

»Veterani 91 ne bomo uporabljali metodo taborjenja pred Vlado in drugimi državnimi ustanovami in se politično ali strankarsko opredeljevali, ker smo se opredelili za vrednoti kot sta POŠTENOST in PRAVIČNOST. Zato pozivamo vse tiste, ki so se naveličali stalnega ponavljanja zaslug posameznikov za osamosvojitev, da se ozrejo v prihodnost ter razumejo stališče obeh organizacij (ZVVS in ZPVD Sever), da zasluga za samostojnost naše države pripada vsem, ki so podprli politični predlog na plebiscitu ter podprli tiste, ki so v obrambi samostojnosti sodelovali.« je še poudaril predsednik ZVVS Ladislav Lipič. Podali so tudi odgovore na netočna in zavajajoča prikazovanja podatkov v zvezi s poskusom razorožitve Teritorialne obrambe.