Urjenje praporščakov Sever

V soboto 28. maja 2016, od 09. do 15. ure je bilo izvedeno enodnevno usposabljanje praporščakov zveze in društev Sever. Usposabljanje je potekalo v Vojašnici Edvard Peperko v Ljubljani, izvedli pa so ga predstavniki Garde Slovenske vojske.

Usposabljanje je potekalo po dveh programih in sicer:

a.) začetniški - za praporščake, ki si bili prvič na usposabljanju (osnovni postopki z praporom, postrojitvena pravila, nošenje praporov ob različnih priložnostih)

b.) nadaljevalni - za praporščake, ki so že bili na usposabljanju (ponovitev osnovnih postopkov z praporom, odkritje spominskega obeležja, dvig zastave na drog, zlaganje zastave, protokol ob pogrebu z krsto in žarnem pogrebu, polaganje venca...)

Usposabljanja se je udeležilo 37 praporščakov zveze in društev Sever. Na naše povabilo se je usposabljanja udeležilo tudi 18 praporščakov Policije, ki je začela z formiranjem svoje zastavne enote.