Usposabljanje praporščakov Sever in Policije

Tacen

V skladu z letnim načrtom dela ZPVDS za leto 2019 je bilo v soboto, 12. oktobra 2019 v Policijski akademiji v Tacnu organizirano usposabljanje in urjenje praporščakov zveze in društev Sever ter praporščakov Policije.

Pred začetkom usposabljanja je bila krajša slovesnost, na kateri je predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas praporščakom Sever podelil 13 bronastih in 50 srebrnih znakov PRAPORŠČAK SEVER za leto 2019.

Usposabljanje praporščakov sta izvedla podčastnik SV, višji praporščak Andrej Jurjevič in vodja praporščakov Sever Janez Portir. Usposabljanja se je udeležilo 85 praporščakov Sever in 17 praporščakov Policije, sodelovala pa sta tudi bobnarja policijskega orkestra. 

Foto: Marko Fric in Stjepan Domjan