Usposabljanje praporščakov Združenja Sever

Ljubjana, Vojašnica Franc Rozman Stane

V soboto 11. septembra je v vojašnici Franc Rozman Stane potekalo usposabljanje praporščakov policijskih veteranskih društev Sever in Policije.

Zveza policijskih veteranskih društev Sever je v sodelovanju s Slovensko vojsko izvedla usposabljanje praporščakov, katerega se je udeležilo 50 praporščakov iz društev Sever in en zastavonoša Policije.

Usposabljanje je izvedel višji štabni vodnik Andrej Jurjevič ob pomoči pripadnikov častne enote SV. Pri usposavljanju sta sodelovala tudi bobnarja Policijskega orkestra, celotno usposabljanje pa je posnel predstavnik krim. policije, kar bo osnova za izdelavo priročnika za praporščake. Udeleženci usposabljanja so pridobili nova znanja glede nošenja praporov v različnih okoliščinah (častni pozdrav, državne slovesnosti, pogrebne svečanosti, komemoracije, v gibanju) in utrdili znanje, pridobljeno na prejšnjih usposabljanjih.