Usposabljanje praporščakov

V torek, 27.05.2008 smo ponovno organizirali usposabljanje praporščakov, katerega se je udeležilo 36 članov naših društev iz cele Slovenije. Usposabljanje je tudi tokrat izvedel pripadnik Slovenske vojske,višji štabni vodnik Andrej Jurjevič.
Teoretični del je bil izveden v predavalnici, praktični del pa na atletski stezi. Udeleženci so pridobili nova znanja glede nošenja praporov v različnih okoliščinah (častni pozdrav, državne slovesnosti, pogrebi, komemoracije, v gibanju) in utrdili znanje, pridobljeno na prejšnjem usposabljanju. Udeleženci so bili z usposabljanjem zelo zadovoljni in so izrazili željo, da bi jeseni nadaljevali s podobnim usposabljanjem, saj je pridobljeno znanje potrebno utrjevati.