Utrjevanje sodelovanja med MNZ/Policijo in Združenjem Sever

4. novembra 2016 se je vodstvo Združenja Sever sestalo z mninistrico za notranje zadeve mag. Vesno Györkös Žnidar in generalnim direktorjem policije Marjanom Fankom. 

Na srečanju smo predstavili aktivnosti Združenja Sever do konca leta 2016 in v letu 2017, pri katerih si želimo sodelovanja in pomoči tako MNZ, kot Policije, pregledali pa smo dosedanje sodelovanje in predstavili aktualno problematiko, s katero se v združenju srečujemo.

V Združenju Sever smo izrazili zadovoljstvo in zahvalo za dolgoletno dobro sodelovanje z MNZ in Policijo.