Uveljavljanje pravice do plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vojne veterane

11. decembra je bil v uradnem listu RS 96/2015 objavljen Zakon o izvrševanju državnega proračuna Republike Slovenije za leti 2016-17 (ZIPRS-1617), ki je določil tudi postopek za uveljavljanje pravice do zdravstvenega varstava vojnih veteranov v letu 2016. Podrobnejša navodila za uveljavitev te pravice so opredeljena v dopisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Predlagamo, da upravičenci (vojni vetereni) čimprej (že v decembru) izpolnijo zahtevek na priloženem obrazcu in ga oddajo na upravni enoti.