V Krškem slovesno obeležili 27. obletnico akcije Sever

Kulturni dom Krško

Prvega decembra leta 1989 so organi za notranje zadeve in znotraj njih slovenska milica s svojim znanjem, pogumom in odločnostjo Slovencem vlili vero, da je tisočleten sen o lastni državi možna prihodnost.

Pred 27. leti je Slobodan Milošević stopnjeval unitaristične težnje. Z dobro pripravljenimi in izurjenimi mitingaši in s prevaro, da se dogaja ljudstvo, je Jugoslavijo spreminjal v veliko Srbijo. Padla je Črna gora, padlo je Kosovo, padla je Vojvodina. Bo padla tudi Slovenija?

V Sloveniji so bili angažirani vsi organi za notranje zadeve, kriminalistična služba je bila na terenu skupaj z milico, državna varnost je skrbela za informacije, logistika in oskrba enot na terenu je bila v polni pripravljenosti, v Policijski akademiji so bile nameščene rezervne enote milice.

Železničarji so odpovedali prevzemanje vseh vlakov iz drugih republik. Strojevodje so se odločili, da vlakov ne bodo vozili. V pripravljenosti so bili UKC Ljubljana in drugi zdravstveni zavodi, zapori ... Torej … Bo padla tudi Slovenija?

Predpraznični dnevi novembra 1989 so bili vse prej kot prijetno pričakovanje praznikov, saj se je zaradi napovedanega mitinga resnice v Ljubljani v ljudeh Posavja naselil strah, negotovost in ogorčenost. Vsem prebivalcem Posavja je bilo jasno, da bo največje število udeležencev mitinga prišlo v Slovenijo ravno po najpomembnejših prometnicah, ki sta z Balkana vodili na zahod – po tako imenovani cesti bratstva in enotnosti in železniški progi skozi Dobovo, zaradi česar so se počutili ogrožene.

V času akcije Sever je na območju Posavja delovala Uprava za notranje zadeve Krško s tremi postajami milice s skupaj 95 uniformiranimi miličniki, 8 kriminalisti in 28 drugimi civilnimi delavci, torej skupaj 129 delavcev, v vojno organizacijske enote pa je bilo razporejenih še 210 rezervnih miličnikov.

Ob pomoči iz drugih območij Slovenije in vpoklicem rezervnih miličnikov, je bilo v Posavju pripravljenih in odločenih za preprečitev prihoda mitingarjev v Ljubljano 600 delavcev organov za notranje zadeve.

Mitingu resnice se je enotno in odločno reklo NE.

Z odlično vodeno in izvedeno akcijo, poimenovano Sever, po kateri imajo policijski veterani ime, je bil zagotovljen javni red, varnost, in mir ter preprečene posledice soočenja več deset tisoč demonstrantov s prebivalci Slovenije. V akcijo je bilo vključenih okoli 6.500 pripadnikov organov za notranje zadeve.

Slovenska milica je dokazala, da v Sloveniji veljata red in zakon in da demokratizacija poteka zakonito in organizirano. Zaščiteni so bili demokratični procesi, ki so nato omogočili demokratične volitve in nastanek samostojne in neodvisne države Slovenije.

 

Mitinga ni bilo, Sever je ostal in obstal!

 

V počastitev 27. obletnice akcije Sever je v četrtek, 1. decembra 2016, v Kulturnem domu Krško potekala osrednja slovesnost. Slavnostna govornica je bila ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar, udeležence pa sta nagovorila tudi predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas in župan občine Krško mag. Miran Stanko.

 

Slovesnost v počastitev te visoke obletnice je organizirala Zveza policijskih veteranskih društev Sever v sodelovanju z Policijskim veteranskim društvom Sever Posavje. Pred polno dvorano so nastopili pevci Rajhenburškega okteta iz Brestanice pod taktirko zborovodje g. Janka Avsenaka, glasbena skupina Anja, Klara in Leon Drstvenšek iz Dolenjega Leskovca pri Brestanici in Policijski orkester pod taktirko Tomaža Kmetiča.

 

Na slovesnosti je predsednik ZSČ generalmajor dr. Alojz Šteiner vročil predsedniku ZPVD Sever dr. Tomažu Času Častni znak, ki ga Zveza slovenskih častnikov podeljuje Zvezi policijskih veteranskih društev SEVER.

 

Pomemben del današnje slovesnosti je bila tudi podelitev visokih priznanj Združenja Sever za leto 2016.

Plaketo Sever so prejeli:

 1. CVAR Aleksander Član PVD Sever za celjsko območje
 2. ČERNOGA Milan Član PVD Sever Gorenjska
 3. PETERKA Emerik Predsednik PVD Sever Ljubljana

 

Zlati znak SEVER so prejeli:

 1. ČERNIČ Miran, član PVD Sever za Koroško
 2. HOČEVAR Slavko, član PVD Sever Gorenjska
 3. HÓRVATH Tibor, pooblaščenec predsednika domoljubnega društva POLGAROR za županijo Vas, Madžarska
 4. KARBA Maksimiljan, predsednik PVD Sever Ljubljana-odbor Domžale
 5. KLARIČ Igor, član PVD Sever za Pomurje
 6. KLANČIŠAR Alojzij Predsednik PVD Sever Zasavje
 7. LÁSZLÓ Attila, predsednik domoljubnega društva BEOSZ za županijo Vas, Madžarska
 8. MENCIN Jože, predsednik PVD Sever Gorenjska
 9. MOHORČIČ Alojz, član DV Sever Severna Primorska
 10. OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO MURSKA SOBOTA, priznanje je prevzel g. Štefan FLISAR, predstavnik OZVVS Murska Sobota
 11. PLOJ Mirko, član PVD Sever Maribor
 12. POLICIJSKA UPRAVA MURSKA SOBOTA, priznanje je prevzel g. Damir Ivančić, direktor PU Murska Sobota
 13. SKOČIR Bojan, podpredsednik PVD Sever Zasavje
 14. SLAVNIČ Momčilo, član PVD Sever Specialna enota
 15. VIDMAJER Adi, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline

 

Pred slovesnostjo je bil v hotelu City v Krškem sprejem za ranjene policiste in za svojce padlih policistov v vojni 1991.

 

Foto: Boštjan Colarič