V Triglavskem narodnem parku globoko obžalujejo in se opravičujejo za dogodek

Prepoved snemanja v Triglavskem narodnem parku

Direktor Triglavskega narodnega parka mag. Janez Rakar se je organizacijskemu odboru 33.spominskega pohoda borcev NOB, vojnih veteranov ´91 in slovenskih častnikov na Triglav pisno opravičil in v pismu navedel tudi:

V Javnem zavodu Triglavski narodni park se zavedamo, da je omenjeni člen zakona zapisan zelo široko, kjer lahko prihaja do različnih interpretacij in poudarjamo, da Javni zavod Triglavski narodni park nikoli nima namena ovirati obveščanja javnosti oziroma novinarskega poročanja o dogodkih, zato se za nastalo situacijo opravičujemo.