Vodstvo Zveze policijskih veteranskih društev sever na sestanku z generalnim direktorjem policije

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj je 22. aprila 2021 na razgovor sprejel vodstvo Zveze policijskih veteranskih društev Sever pod vodstvom dr. Tomaža Časa, predsednika ZPVDS.

Tema pogovora so bile možnosti sodelovanja v letu 2021. Sogovornika sta se strinjala o pomembnosti ohranjanja spominov na vojno za osamosvojitev Slovenije in se dogovorila o prihodnjih skupnih aktivnostih slovenske policije in združenja.

Predvsem gre za tiste skupne projekte in aktivnosti, ki so namenjene negovanju spomina na osamosvojitvene dejavnosti, od katerih bo letos minilo že 30 let, kakor tudi za sodelovanje pri promociji policijskih poklicev in oblikovanju pozitivnega javnega mnenja o vlogi in delu policije.

Na sestanku so bili prisotni Tomaž Pečjak, namestnik GDP, Alojzij Klančišar, Bojan Lunežnik in Angel Vidmar, podpredsedniki ZPVDS ter Anton Pozvek, generalni sekretar ZPVDS.