Zborovanje za mir

Društvo TIGR je v imenu Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije (KoDVOS) pripravilo VSESLOVENSKO ZBOROVANJE ZA MIR, ki je bilo v soboto, 19. septembra, na Velikem Cerju. Prireditev je potekala pred spominskim obrambnim stolpom v gradnji, v katerem bodo celovito predstavljena obdobja I. svetovne vojne, obdobje TIGR-a, II. svetovne vojne in nastanek države Slovenije 1991.
KoDVOS se je lotila organizacije na predlog predsednika RS dr.Danila Türka, ki je tudi prevzel pokroviteljstvo in bil slavnostni govornik na prireditvi. Namen prireditve je bil izkazati nadaljevanje odločne podpore Slovenije svetovnemu miru in svetu sporočiti, da se je v preteklosti z uporabo sile odzvala le, kadar je bil na njenih tleh ogrožen obstoj slovenskega naroda.

V teh dneh so bile take slovesnosti povsod po svetu. Generalna skupščina Združenih narodov je pozvala vse narode in vse ljudi, da spoštujejo 21. september kot dan miru in nenasilja in da prekinejo sovražnosti, tam kjer so še sovražnosti.

Ta spomenik bo muzej slovenskega naroda in njegovega prizadevanja za lastno državo. V njem bodo spomini na generala Maistra, na rodoljubno organizacijo TIGR, na borce narodnoosvobodilnega boja, na vojne in vojaške invalide Slovenije, na veterane vojne za Slovenijo, policijske veterane Sever, slovenske častnike in veterane Zveze MORiS. Zasnova bodočega muzeja je bila simbolno predstavljena ob tokratni prireditvi. Tako je tudi Združenje Sever v spomeniku predstavilo nekatere svoje aktivnosti in do sedaj napisano literaturo o vlogi milice v osamosvojitvenih procesih v letih 1989-1991.

Na slovesnosti so sodelovali praporščaki policijskih veteranskih društev, udeležili pa so se je tudi številni člani našega združenja.