Slovesna počastitev dneva državnosti in 31. obletnice vojne v Ljubljani

Trg MDB v Ljubljani

24.junija 2021 smo na Trgu mladinskih delovnih brigad v Ljubljani prisostvovali svečanemu razkritju spomenika braniteljem Ljubljane leta 1991. Ta spomenik je poseben, ker govori o času, ko smo bili pripadniki teritorialne obrambe in milice, skupaj z prebivalci Ljubljane pripravljeni našo demokratično odločitev, da živimo v svoji državi, podpreti s pripravljenostjo upreti se tistemu, ki bi to želel preprečiti. To smo dokazali v vojni za Slovenijo 1991 in samostojnost Slovenije obranili tudi z orožjem.

Čas pregovorno celi rane, vendar pa hkrati briše tudi zavedanje, da so vsa ta simbolna dejanja povezana s povsem konkretnimi dogodki, konkretnimi spomini in konkretnimi izkušnjami. Fotografije, televizijski prispevki in časopisni članki lahko povedo del zgodbe, ne pa vse. Povedo jo lahko samo ljudje, ki so v imenu svojih rojakov pred enaintridesetimi leti stali in obstali; ki so s telesi in voljo spisali osebne in kolektivne spomine vojnih dogodkov; in ki si ta spomin prizadevajo ohranjati tudi danes, v miru – tudi s svečanostmi, kakršna je bila današnja.  

Spominsko slovesnost pri spomeniku braniteljem Ljubljane 1991 so pripravili Združenje veteranov 90-91 mesta Ljubljana - bivših ljubljanskih občin, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana in Mestna občina Ljubljana.

Ob zvokih melodij Policijskega orkestra pod taktirko Tomaža Kmetiča je navzoče pozdravil ljubljanski podžupan Dejan Crnek. Osrednji govornik je bil Franc Kunovar, ki je bil leta 1991 načelnik 51. Območnega štaba Teritorialne obrambe mesta Ljubljana in hkrati namestnik poveljnika TO mesta Ljubljana. Scenarij in povezovanje slovesnosti sta delo Ambroža Kvartiča.

Vabilu na slovesnost so se odzvali tudi predsednik ZVVS genmaj. Ladislav Lipič, predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas, predsednik ZSČ genmaj. Dobran Božič, vojni poveljnik TO ljubljanske pokrajine Janez Lesjak in številni drugi. Žal pa tudi tokrat nekaterim vojnim veteranom neosebni način vabljenja ni ustrezal in se dogodka niso udeležili.

Foto: Anton Pozvek