Zmanjšnje pokojnin nekaterim kategorijam upokojencev

Obvestilo

Danes so posamezni upokojeni veterani vojne za Slovenijo 1991 iz vrst Plicije, MNZ in SOVA prejeli na dom obvestila o zmanjšanju pokojnin.
Podatke o konkretnih zmanjšanjih čimprej posredujete na e-naslov info@zdruzenje-sever.si ali anton.pozvek@telemach.net, da bomo lahko sprožili konkretne aktivnosti pri pristojnih državnih organih. Rabimo ime in priimek, zadnjo zaposlitev, leto upokojitve in način upokojitve (administrativno, po zakonu o policiji ali po splošnih predpisih).